top of page
bartosz-stelmach.png
dr Bartosz Stelmach
PRAWO KORPORACYJNE
PRAWO HANDLOWE
PRAWO PRACY

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, postępowań sądowych, prawa bankowego oraz prawa wekslowego. Zajmuje się także doradztwem w obszarze strategicznego planowania nowych struktur korporacyjnych lub ich restrukturyzacji. Szczególne zainteresowania Bartosza obejmują zagadnienia dotyczące ochrony własności, sporów korporacyjnych oraz rozliczeń międzynarodowych.

of counsel
 DOŚWIADCZENIE

​Świadczeniem usług prawnych zajmuje się od 2010 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych doradzając m.in. jednemu z największych banków w Polsce. Zawód adwokata wykonuje od 2015 r. Posiada także uprawnienia mediatora oraz jest rekomendowanym arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Usługi doradztwa prawnego świadczy w języku polskim i angielskim.

 WYKSZTAŁCENIE

Studia prawnicze ukończył z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 2018 r. na macierzystej Uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.

 PRYWATNIE

Bartosz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek. Prelegent na konferencjach naukowych.

bottom of page