Szukaj

Obowiązek odnowienia wpisu w rejestrze BDO

Admin, 04.01.2021
Obowiązek odnowienia wpisu w rejestrze BDO

Zwracamy uwagę na konieczność odnowienia wpisu w rejestrze BDO przez niektórych przedsiębiorców wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Kto jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rocznej?

Rejestr BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Zobowiązane do uiszczenia opłaty rocznej są tylko te podmioty, które ze względu na zakres prowadzonej działalności były zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestracyjnej przy uzyskaniu wpisu do Rejestru BDO. W konsekwencji, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej dotyczy:

  • wprowadzających sprzęt oraz autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju opony,
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Prowadzenie działalności zawierającej się w kilku wymienionych wyżej zakresach nie wpływa na konieczność uiszczania kilku opłat. Ponadto opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Jak wykonać obowiązek?

Opłatę roczną należy wnieść w terminie do 28 lutego 2021 r. na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Jej wysokość zależy od statusu przedsiębiorcy:

  • dla mikro przedsiębiorców opłata wynosi 100 zł,
  • dla pozostałych przedsiębiorców opłata wynosi 300 zł.

Przy okazji jest to dobry moment dla przedsiębiorców na weryfikację aktualności informacji wskazanych w Rejestrze BDO. W przypadku ich zmiany należy poinformować właściwego marszałka województwa poprzez złożenie elektronicznego formularza aktualizacyjnego, za pośrednictwem indywidualnego konta w Rejestrze BDO. Zmiany danych powinny być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Sankcja za nieuiszczenie opłaty

Marszałek województwa z urzędu wykreśla z Rejestru BDO podmiot, który nie uiścił opłaty rocznej w przypadku, gdy była wymagana. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do wpisu do Rejestru BDO, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane, nie będą mogły przekazać tych odpadów. Z tego powodu istotne jest, aby podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestrowej pamiętały o jej corocznym odnawianiu.

W razie wystąpienia potrzeby skonsultowania się eksperci Legal Link są do Państwa dyspozycji.