Szukaj

Szkolenie 22.01.2021: Akcyza na węgiel. Zmiany w prawie od 2021 roku

492.00 zł


Data szkolenia22.01.2021
Czas trwania3 h 
Typ szkoleniaOnline
NarzędzieZoom
Godzina rozpoczęcia10:00
Godzina zakończenia13:00

Jak dokonać rezerwacji?

 • Aby wziąć udział w szkoleniu należy kliknąć w przycisk "Weź udział", następnie wybrać liczbę uczestników i kliknąć "Zamawiam". W kolejnym kroku należy podać adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie zakupu oraz link do szkolenia online. 
 • Jeśli posiadasz kod rabatowy - wpisz go w polu umieszczonym pod miniaturą i ceną produktu (po prawej stronie) i kliknij "Użyj". Wartość Twojego  zamówienia zostanie automatycznie obniżona. 
 • Dla firm będących członkami Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla cena to 300 PLN +23% VAT (zapytaj w swojej Izbie o specjalny kod rabatowy).
 • Dokonaj wyboru metody płatności: Blik, Płatności Online lub Polecenie przelewu. Po dokonaniu wyboru zobaczysz  pola wymagające uzupełnienia: imię, nazwisko i telefon. 
 • Aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć opcję "Chcę otrzymać fakturę Vat" i uzupełnić dane do faktury. Otrzymasz ją po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. 
 • Teraz dokonasz płatności w wybrany przez siebie sposób.  Opłaty przelewem należy wnieść przed rozpoczęciem kursu na podstawie faktury pro-forma.
 • Dokonanie zmiany adresu e-mail jest możliwe przez użycie przycisku "Zmień" wyświetlającego się w polu z numerem "1. Dostawia i płatność" po prawej stronie.

Opis szkolenia

10 grudnia 2020 roku Sejm uchwalił dużą nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja ta została już podpisana przez Prezydenta.

Wprowadzonych zostaje wiele istotnych zmian w obrocie wyrobami węglowymi, w tym nowe obowiązki dla pośredniczących podmiotów węglowych. Ponadto nowelizacja reguluje na nowo kwestie związane z możliwością stosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy.

Zmiany w przepisach zaczną obowiązywać już od 1 lutego 2021 roku. W niektórych przypadkach będzie można stosować stare zasady w ramach okresów przejściowych przewidzianych w przepisach.

Co zmieni się w obrocie wyrobami węglowymi:

 • Wprowadzony zostanie podział na „duże” i „małe” pośredniczące podmioty węglowe (PPW).
 • W zależności od statusu pośredniczącego podmiotu węglowego, będą go obowiązywać inne wymogi przy sprzedaży zwolnionej od akcyzy do finalnych nabywców węglowych (FNW).
 • Sprzedaż do finalnych nabywców węglowych w zwolnieniu od akcyzy zostanie w określonych sytuacjach objęta monitorowaniem w systemie informatycznym organów podatkowych tzw. EMCS PL 2, na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).
 • Powstanie Centralny Rejestr Podatników Akcyzowych (CRPA) – centralny system teleinformatyczny, który będzie zawierał w sobie dane podmiotów akcyzowych.
 • W przypadku podmiotów już wcześniej zarejestrowanych, wpis do CRPA nastąpi dopiero z chwilą uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego. Brak uzupełnienia danych w nowym rejestrze może skutkować utratą statusu PPW.

To nie koniec zmian w przepisach akcyzowych ponieważ parlament już pracuje nad kolejną nowelizacją, która będzie dotyczyć obrotu wyrobami węglowymi.


Dla kogo?

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o potrzebach podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi, zarówno do podmiotów sprzedających jak i zużywających wyroby węglowe zwolnione z akcyzy.


Znaczenie zmian dla wyrobów węglowych

Wprowadzane modyfikacje i aktualizacje zmienią zakres obowiązków podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi. Największe zmiany dotkną przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą węgla kamiennego lub innych wyrobów węglowych. Zmienią się też dokumenty i obowiązki po stronie kupujących wyroby węglowe. Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce może oznaczać utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy i w konsekwencji grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji.


Program szkolenia:

 • Na czym polega podział na „duże” i „małe” pośredniczące podmioty węglowe i jak wielkość pośredniczącego podmiotu węglowego będzie wpływać na prawo do zastosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy?
 • Czym jest Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych oraz System EMCS PL 2? Jak wygląda ich obsługa oraz jak uzyskać do nich dostęp?
 • Jak będzie przebiegać monitorowanie przemieszczenia wyrobów węglowych za pomocą elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)?
 • Od kiedy będzie obowiązkowe stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)?
 • Kto, kiedy i w jaki sposób będzie wystawiać elektroniczny dokument dostawy (e-DD)?
 • Jaki będzie wpływ reklamacji ilościowych lub jakościowych na wystawiony elektroniczny dokument dostawy (e-DD)?
 • Zmiany środka transportu, dzielenie i przekierowanie dostaw, czasowe składowanie i depozyty – czy będą mieć wpływ na elektroniczny dokument dostawy (e-DD) stosowany w obrocie wyrobami węglowymi?
 • Kogo dalej będzie dotyczyć obowiązek odbierania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych?
 • Jak wpływają nowe przepisy na sprzedaż w sklepach internetowych i dlaczego mogą być dla nich dużym uproszczeniem?
 • Jakie zmiany należy wprowadzić do umów okresowych aby dostosować je do zmian w akcyzie?
 • Ubytki wyrobów węglowych: Jak stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy wpłynie na opodatkowanie ubytków wyrobów węglowych?
 • Czym jest Centralny Rejestr Podatników Akcyzowych, kto jest zobowiązany do zgłoszenia do rejestru a kto powinien tylko uaktualnić swoje dane?
 • Co muszą zrobić podmioty posiadające już status pośredniczącego podmiotu węglowego aby go nie utracić?
 • Aktualizacja danych w rejestrze i sankcje jakie grożą za niedokonanie wpisu do CRPA?
 • Jak weryfikować czy nasi kontrahenci mają status pośredniczącego podmiotu węglowego w CRPA?
Powiemy także:
 • Jakie inne zmiany w akcyzie, ważne dla wyrobów węglowych, są obecnie na etapie legislacyjnym
 • Czy w końcu zniknie numer dowodu osobistego z oświadczeń od gospodarstw domowych?
 • Od kiedy będzie obowiązkowe prowadzenie ewidencji akcyzowych i składanie deklaracji w formie elektronicznej oraz jak się do tego przygotować?
Omówimy zwolnienie z obowiązku uzyskiwania oświadczeń nabywców wyrobów węglowych, które obowiązuje od grudnia 2020 roku.
 • Czy warto i jak stosować to uproszczenie?
 • Czy stosując uproszczenie należy dalej wystawiać faktury dla każdego nabywcy korzystającego ze zwolnienia z akcyzy?
Pytania i zamówienia szkoleń zamkniętych (in-house) prosimy kierować do Opiekuna szkolenia:
Agnieszka Korycka, e-mail: szkolenia@legal.link


Prelegenci

Łukasz Janiga 

Partner Zarządzający i współzałożyciel Legal Link

Joanna Brylowska

Partner i współzałożycielka Legal Link

Patronat

IZBA GOSPODARCZA SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLAGÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowościami? Zostaw swój adres e-mail