top of page
projekt-bez-tytulu-6.png
dr Mateusz Fiszer
AKCYZA
POSTĘPOWANIE PODATKOWE

Radca prawny, menager podatkowy, doktor nauk politycznych, ekspert w dziedzinie polityki publicznej i regulacji, w tym zagadnień związanych z energią i zasobami. Mateusz ma również doświadczenie w doradztwie podatkowym (VAT i akcyza), a także reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

of counsel
 DOŚWIADCZENIE

Mateusz ma prawie dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym zdobyte podczas pracy w największych firmach doradczych w Polsce. Był zaangażowany w bieżące doradztwo podatkowe i prawne dla wiodących firm

działających w sektorach paliwowym, wydobywczym i energetycznym, a także dla

podmiotów produkcji przemysłowej.

bottom of page