top of page

Akcyza na węgiel - zmiany w prawie od 2021 roku

13 stycznia 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw duża nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2021 poz. 72). Wprowadzonych zostanie wiele ważnych zmian w obrocie wyrobami węglowymi, w tym nowe obowiązki dla pośredniczących podmiotów węglowych.Ponadto nowelizacja reguluje na nowo kwestie związane z możliwością stosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy.


Zmiany w przepisach zaczną obowiązywać już od 1 lutego 2021 roku. W niektórych przypadkach będzie można stosować stare zasady w ramach okresów przejściowych przewidzianych w przepisach.

Co się zmieni w obrocie wyrobami węglowymi:

 • Wprowadzony zostanie podział na „duże” i „małe” pośredniczące podmioty węglowe (PPW).

 • W zależności od statusu pośredniczącego podmiotu węglowego, będą go obowiązywać inne wymogi przy sprzedaży zwolnionej od akcyzy do finalnych nabywców węglowych (FNW).

 • Sprzedaż do finalnych nabywców węglowych w zwolnieniu od akcyzy zostanie w określonych sytuacjach objęta monitorowaniem w systemie informatycznym organów podatkowych tzw. EMCS PL 2, na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

 • Powstanie Centralny Rejestr Podatników Akcyzowych (CRPA) – centralny system teleinformatyczny, który będzie zawierał w sobie dane podmiotów akcyzowych, w tym nowy rejestr PPW.

 • Wszystkie podmioty posiadające status PPW przed wejściem w życie nowelizacji, będą musiały dokonać ponownej rejestracji lub uzupełnienia danych zawartych w systemie.

 • WAŻNE! Brak działania będzie skutkować utratą statusu PPW.

To nie koniec zmian w przepisach akcyzowych ponieważ parlament już pracuje nad kolejną nowelizacją, która będzie dotyczyć obrotu wyrobami węglowymi.


Jakie ma to znaczenie dla wyrobów węglowych?

Wprowadzane modyfikacje i aktualizacje zmienią zakres obowiązków podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi. Największe zmiany dotkną przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą węgla kamiennego lub innych wyrobów węglowych. Zmienią się też dokumenty i obowiązki po stronie kupujących wyroby węglowe.

Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce może oznaczać utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy i w konsekwencji grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji.


Co można zrobić?

Z myślą o potrzebach podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi przygotowaliśmy cykl szkoleń dedykowany tematyce zmian w akcyzie, adresowany zarówno do podmiotów sprzedających jak i zużywających wyroby węglowe zwolnione z akcyzy.

W trakcie naszych szkoleń będziemy koncentrować się wyłącznie na kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi. Program szkolenia został przygotowany przez czołowych polskich ekspertów w dziedzinie akcyzy na wyroby węglowe.

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy wyrobów węglowych, działy księgowe oraz finansowe, biura rachunkowe, działy prawne, a także kadrę zarządzającą.


O czym będziemy rozmawiać?

W ramach naszego szkolenia omówimy wszystkie najważniejsze kwestie związane ze zmianami w przepisach:

 • Na czym polega podział na „duże” i „małe” pośredniczące podmioty węglowe i jak wielkość pośredniczącego podmiotu węglowego będzie wpływać na prawo do zastosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy?

 • Czym jest Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych oraz System EMCS PL 2? Jak wygląda ich obsługa oraz jak uzyskać do nich dostęp?

 • Jak będzie przebiegać monitorowanie przemieszczenia wyrobów węglowych za pomocą elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)?

 • Od kiedy będzie obowiązkowe stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)?

 • Kto, kiedy i w jaki sposób będzie wystawiać elektroniczny dokument dostawy (e-DD)?

 • Jaki będzie wpływ reklamacji ilościowych lub jakościowych na wystawiony elektroniczny dokument dostawy (e-DD)?

 • Zmiany środka transportu, dzielenie i przekierowanie dostaw, czasowe składowanie i depozyty – czy będą mieć wpływ na elektroniczny dokument dostawy (e-DD) stosowany w obrocie wyrobami węglowymi?

 • Kogo dalej będzie dotyczyć obowiązek odbierania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych?

 • Jak wpływają nowe przepisy na sprzedaż w sklepach internetowych i dlaczego mogą być dla nich dużym uproszczeniem?

 • Jakie zmiany należy wprowadzić do umów okresowych aby dostosować je do zmian w akcyzie?

 • Ubytki wyrobów węglowych: Jak stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy wpłynie na opodatkowanie ubytków wyrobów węglowych?

 • Czym jest Centralny Rejestr Podatników Akcyzowych, kto jest zobowiązany do zgłoszenia do rejestru a kto powinien tylko uaktualnić swoje dane?

 • Co muszą zrobić podmioty posiadające już status pośredniczącego podmiotu węglowego aby go nie utracić?

 • Aktualizacja danych w rejestrze i sankcje jakie grożą za niedokonanie wpisu do CRPA?

 • Jak weryfikować czy nasi kontrahenci mają status pośredniczącego podmiotu węglowego w CRPA?

 • · Powiemy także jakie inne zmiany w akcyzie, ważne dla wyrobów węglowych, są obecnie na etapie legislacyjnym. Czy w końcu zniknie numer dowodu osobistego z oświadczeń od gospodarstw domowych? Od kiedy będzie obowiązkowe prowadzenie ewidencji akcyzowych i składanie deklaracji w formie elektronicznej oraz jak się do tego przygotować?

 • Na szkoleniu omówimy również zwolnienie z obowiązku uzyskiwania oświadczeń nabywców wyrobów węglowych, które obowiązuje od grudnia 2020 roku. Czy warto i jak stosować to uproszczenie? Czy stosując uproszczenie należy dalej wystawiać faktury dla każdego nabywcy korzystającego ze zwolnienia z akcyzy?

Wszystkie szkolenia odbywają się online. Podczas szkoleń istnieje możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.

Uczestnicząc w szkoleniu z nowelizacji akcyzy, poznasz nowe regulacje oraz wymogi dotyczące przemieszczenia wyrobów akcyzowych, a także dowiesz się jakie działania należy wdrożyć w firmie, dzięki którym przygotujesz się do wywiązania z nowych obowiązków podatkowych.

W trakcie naszych spotkań przekażemy uczestnikom wszystkie najważniejsze informacje na temat systemu opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych, który zacznie obowiązywać po 1 lutym 2021 roku. Omówimy wiele praktycznych zagadnień związanych ze zmianami, w tym przedstawimy problemy i ryzyka, które wynikają z podejścia organów podatkowych. Opowiemy też o kolejnych zmianach w akcyzie, nad którymi trwają obecnie prace legislacyjne.


Patronat

Patronat nad naszym cyklem szkoleń objęli:

 • IZBA GOSPODARCZA SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA

 • GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Zapisy:


Kontakt z opiekunem szkoleń: szkolenia@legal.link0 komentarzy

Comments


bottom of page