Akcyza na węgiel - zmiany w prawie od 2021 roku

13 stycznia 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw duża nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2021 poz. 72). Wprowadzonych zostanie wiele ważnych zmian w obrocie wyrobami węglowymi, w tym nowe obowiązki dla pośredniczących podmiotów węglowych.Ponadto nowelizacja reguluje na nowo kwestie związane z możliwością stosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy.


Zmiany w przepisach zaczną obowiązywać już od 1 lutego 2021 roku. W niektórych przypadkach będzie można stosować stare zasady w ramach okresów przejściowych przewidzianych w przepisach.

Co się zmieni w obrocie wyrobami węglowymi:

  • Wprowadzony zostanie podział na „duże” i „małe” pośredniczące podmioty węglowe (PPW).

  • W zależności od statusu pośredniczącego podmiotu węglowego, będą go obowiązywać inne wymogi przy sprzedaży zwolnionej od akcyzy do finalnych nabywców węglowych (FNW).

  • Sprzedaż do finalnych nabywców węglowych w zwolnieniu od akcyzy zostanie w określonych sytuacjach objęta monitorowaniem w systemie informatycznym organów podatkowych tzw. EMCS PL 2, na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

  • Powstanie Centralny Rejestr Podatników Akcyzowych (CRPA) – centralny system teleinformatyczny, który będzie zawierał w sobie dane podmiotów akcyzowych, w tym nowy rejestr PPW.

  • Wszystkie podmioty posiadające status PPW przed wejściem w życie nowelizacji, będą musiały dokonać ponownej rejestracji lub uzupełnienia danych zawartych w systemie.

  • WAŻNE! Brak działania będzie skutkować utratą statusu PPW.

To nie koniec zmian w przepisach akcyzowych ponieważ parlament już pracuje nad kolejną nowelizacją, która będzie dotyczyć obrotu wyrobami węglowymi.


Jakie ma to znaczenie dla wyrobów węglowych?

Wprowadzane modyfikacje i aktualizacje zmienią zakres obowiązków podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi. Największe zmiany dotkną przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą węgla kamiennego lub innych wyrobów węglowych. Zmienią się też dokumenty i obowiązki po stronie kupujących wyroby węglowe.

Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce może oznaczać utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy i w konsekwencji grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji.


Co można zrobić?

Z myślą o potrzebach podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi przygotowaliśmy cykl szkoleń dedykowany tematyce zmian w akcyzie, adresowany zarówno do podmiotów sprzedających jak i zużywających wyroby węglowe zwolnione z akcyzy.

W trakcie naszych szkoleń będziemy koncentrować się wyłącznie na kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi. Program szkolenia został przygotowany przez czołowych polskich ekspertów w dziedzinie akcyzy na wyroby węglowe.

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy wyrobów węglowych, działy księgowe oraz finansowe, biura rachunkowe, działy prawne, a także kadrę zarządzającą.