Akcyzowe deklaracje kwartalne – kto i kiedy je składa?

Zakończył się III kwartał 2021 r. Co to oznacza dla podatników akcyzy? Za ten kwartał podatnicy mają obowiązek złożenia po raz pierwszy nowych deklaracji kwartalnych, które dotyczą wyrobów zwolnionych od akcyzy bądź opodatkowanych zerową stawką i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Kto, w jakim terminie i pod jakimi warunkami składa te deklaracje – o tym w niniejszym wpisie oraz e-booku.Nowe deklaracje kwartalne


1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy akcyzowej (ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2021 r. poz. 694). Oprócz uregulowania obowiązku przesyłania do organów podatkowych deklaracji w formie elektronicznej, wprowadzono również dwie nowe deklaracje kwartalne:

  • AKC-KZ - deklaracja dotycząca wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym)

  • AKC-UAKZ – deklaracja dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów objętych zerową stawką akcyzy (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym).

Obowiązek składania ww. deklaracji wynika z art. 24e oraz z art. 78 ust. 1 pkt 3b zmienionej ustawy o podatku akcyzowym. Przepisy te zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2021 r., jednakże ustawodawca wprowadził w tym zakresie regulację przejściową. Zgodnie z nią obowiązek składania ww. deklaracji pojawia się począwszy od deklaracji składanej za trzeci kwartał 2021 r. Uwzględniając ustawowe terminy, pierwszą deklarację w tym zakresie (czyli za trzeci kwartał 2021 r.) należy złożyć odpowiednio do 25 listopada (AKC-KZ) oraz do 10 listopada 2021 r. (AKC-UAKZ).


Przy czym obowiązek ten nie obejmuje osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.Kogo dotyczy nowy obowiązek składania deklaracji AKC-KZ?


Nowy obowiązek składania deklaracji AKC-KZ dotyczy zasadniczo podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą w odniesieniu do wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr 2 wyrobów objętych stawką 0 PLN.


Deklaracja AKC-KZ będzie zatem musiała być złożona m.in. w przypadku dokonywania na rzecz FNW sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub też w przypadku zużycia wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy objętych stawką 0 PLN do produkcji innych wyrobów.


Co istotne, nowy obowiązek składania deklaracji AKC-KZ nie powinien objąć podmiotów dokonujących zużycia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy – np. podmiotów zużywających oleje smarowe nabywane na własne potrzeby w zwolnieniu od akcyzy czy też finalnych nabywców węglowych nabywających wyroby węglowe zwolnione od akcyzy.