top of page

Obowiązkowy eDD od 1 lutego - czy jesteś gotowy?

Już 1 lutego wejdzie w życie obowiązek stosowania eDD w odniesieniu do wyrobów akcyzowych objętych preferencjami akcyzowymi. Nowe zasady obejmą przemieszczenia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy. Zmiany dotyczą również sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy, które są sprzedawane przez tzw. duże PPW. Czy jesteś gotowy na tak dużą zmianę?


Elektroniczny dokument dostawy (eDD) zastąpi dotychczasowe papierowe dokumenty dostawy, na których nabywcy potwierdzali odbiór wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy wyrobów objętych stawką 0 PLN. W tym zakresie obowiązek pojawi się zarówno po stronie dostawcy, który ma generować eDD jak i po stronie nabywcy, który będzie zobligowany do potwierdzania odbioru za pomocą specjalnego komunikatu: raport odbioru.

Dodatkowo dokument ten będzie stosowany również do monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy – w taki przypadku nabywcy nie muszą jednak potwierdzać odbioru poprzez wygenerowanie jakiegokolwiek komunikatu.


O tym, czym jest eDD mówiliśmy podczas darmowego webinaru, obejrzysz go tutaj  -> LINK 

Komunikaty eDD oraz raporty odbioru będą mogły być generowane przy pomocy narzędzi udostępnionych nieodpłatnie przez Ministerstwo Finansów (generator offline – dostępny do nieodpłatnego pobrania na stronie Ministerstwa lub formularz online – który ma być udostępniony w najbliższym czasie na platformie PUESC) lub przy pomocy narzędzi komercyjnych. To ostatni moment, by zdecydować się, w jaki sposób komunikaty te będą generowane przez Państwa – zwłaszcza, czy przy liczbie generowanych komunikatów wystarczające będą nieodpłatne narzędzia czy też potrzebna będzie automatyzacja tego procesu.


To również ostatni dzwonek, by sprawdzić, czy przedsiębiorstwo w każdym przypadku dysponuje danymi, które powinny być umieszczane we wspomnianych komunikatach czy też konieczne będą modyfikacje procesów towarzyszących dostawom lub nabyciom wyrobów akcyzowych.


Więcej o tym, jak generować i wysyłać eDD oraz jak poruszać się na platformie PUESC możesz się dowiedzieć biorąc udział w naszym szkoleniu -> LINK 

Pragniemy również przypomnieć, że do obsługi eDD oraz raportów odbioru będzie wykorzystywany system EMCS PL 2, do którego dostęp jest możliwy przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC). W celu komunikowania się z systemem EMCS PL 2 niezbędne jest, by:

  1. Osoba fizyczna, która będzie reprezentantem przedsiębiorstwa musi posiadać na PUESC konto o uprawnieniach rozszerzonych;

  2. Przedsiębiorstwo musi być odpowiednio zarejestrowane na PUESC – konieczne jest m.in. wskazanie zakresu czynności realizowanych w odniesieniu do wyrobów akcyzowym oraz wybór formy komunikacji z systemem EMCS (czy jest to kanał e-mail, platforma PUESC czy też odrębna aplikacja);

  3. Osoba fizyczna, która ma reprezentować przedsiębiorstwo, musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo, które należy zarejestrować na platformie PUESC (formularz „Rejestracja, aktualizacja, reprezentacji firmy”);

  4. 4. Reprezentant firmy, który ma komunikować się z systemem EMCS, musi posiadać certyfikat celny lub elektroniczny podpis kwalifikowany.

W związku z tym, iż cały proces opiera się w głównej mierze na platformie PUESC, zalecamy dokonanie wszelkich rejestracji bądź aktualizacji możliwie jak najprędzej, ponieważ ze względu na obciążenie urzędu obsługującego platformę PUESC pewne czynności mogą ulec wydłużeniu.

bottom of page