Elektroniczne ewidencje akcyzowe, czyli koniec ewidencji papierowych od 2022 r.

Obecnie ewidencje akcyzowe i inne dokumentacje dotyczące wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Jednakże działania władz w zakresie szeroko pojętej cyfryzacji podatków objęły też i tę sferę.


W konsekwencji od 1 stycznia 2022 r. podatnicy akcyzy muszą zrezygnować z papierowych form na rzecz elektronicznego prowadzenia ewidencji i dokumentacji akcyzowych.


Zmiana formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną obejmie w zasadzie wszystkie ewidencje akcyzowe, w szczególności:


 • ewidencje wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,

 • ewidencje wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym

 • ewidencje wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu,

 • ewidencje wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo,

 • dokumentacja kontroli nad produkcja alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem,

 • ewidencje dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczeniu wyrobów akcyzowych,

 • ewidencje suszu tytoniowego,

 • ewidencje ilościowe energii elektrycznej,

 • ewidencje wyrobów węglowych,

 • ewidencje wyrobów gazowych,

 • ewidencje wyrobów akcyzowych korzystających ze zwolnienia,

 • ewidencje podatkowych znaków akcyzy,

 • dokumentację czynności produkcyjnych (w zakresie piwa, wina, napojów fermentowanych lub wyrobów pośrednich).


Wymogi elektronicznych ewidencji akcyzowych


Nowelizacja, która wprowadza elektronizację ewidencji akcyzowych, nie zmienia w istotnym wymiarze wymogów ich prowadzenia. W dalszym ciągu w tym celu możnawykorzystywać więcej niż jeden program komputerowy. Warto podkreślić, że zrezygnowano z określania wzorów ewidencji i dokumentacji akcyzowych oraz pozostawiono podatnikom większą swobodę w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że w celu zachowania zgodności ewidencji akcyzowych z przepisami, niezbędne jest ich prowadzenie m.in. w sposób:

 • zapewniający ciągłość dokonywanych wpisów,

 • umożliwiający wgląd w treść dokonywanych wpisów,

 • zapewniający ochronę przed zniekształceniem lub utratą danych,

 • umożliwiający dokonywanie korekt danych, identyfikację osoby dok