top of page

Elektronizacja ewidencji akcyzowych odroczona?

Zgodnie z projektowanymi ustawy o podatku akcyzowym, wejście w życie obowiązku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej ma być przesunięte o rok. Co to oznacza w praktyce?Z obecnego brzmienia przepisu art. 138p ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wynika, że ewidencje i dokumentacje akcyzowe mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Nowelizacja z 30 marca 2021 r. wprowadzała obowiązek prowadzenia wspomnianych dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej od dnia 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że nowy rok miał przynieść elektronizację wszystkich ewidencji i dokumentacji akcyzowych, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule.


Ministerstwo Finansów zdecydowało się jednak przełożyć termin wejścia w życie obowiązku elektronicznego ewidencjonowania wyrobów akcyzowych. Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 czerwca 2021 r. (nr z wykazu: UC 83; dalej: „Projekt”). W Projekcie tym zaproponowano zmianę daty wejścia w życie przepisu o elektronicznych ewidencjach akcyzowych na 1 stycznia 2023 r.


Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż na ten moment nie zostało zmienione rozporządzenie z 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (dalej: „Rozporządzenie”), które przewiduje możliwość prowadzenia ewidencji wyłącznie w formie elektronicznej – jednocześnie dopuszczając możliwość stosowania przepisów poprzedniego rozporządzenia, które dopuszczało możliwość prowadzenia ewidencji również w formie papierowej, do 31 grudnia 2021 r.


Dla skutecznego przesunięcia wejścia w życie przedmiotowej zmiany odsuwającej w czasie obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, niezbędne na ten moment jest zatem zakończenie trwającego obecnie procesu legislacyjnego nad nowelizacją ustawy oraz wprowadzenie stosownych zmian do przedmiotowego Rozporządzenia. Jeżeli ww. działania legislacyjne zostaną dokonane przed końcem roku, podatnicy zyskają więcej czasu na wdrożenie odpowiedniego oprogramowania ewidencyjnego.


Podkreślamy, że Projekt jest obecnie na etapie wewnętrznych prac Rady Ministrów i trudno jest przewidzieć, czy i kiedy zostanie on przyjęty przez Parlament. Natomiast propozycja zmiany Rozporządzenia na ten moment nie została jeszcze opublikowana. Tym samym istnieje ryzyko, że finalne potwierdzenie opóźnienia wejścia w życie obowiązku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej uzyskamy dopiero pod koniec roku.


Warto przy tym pamiętać, że Ministerstwo nie przewiduje dalszego przesunięcia wejścia w życie regulacji dotyczących wdrożenia elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD) i obowiązku generowania raportu odbiorów przez nabywców wyrobów objętych stawką 0 PLN (w zakresie wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy) lub zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Dlatego też podmioty realizujące dostawy lub nabycia takich wyrobów będą zobligowane do rozpoczęcia stosowania systemu EMCS i ewentualnego wdrożenia narzędzi służących do obsługi tego systemu (w przypadku realizacji znacznej liczby transakcji). W tym kontekście warto rozważyć, czy przy okazji wdrożenia rozwiązań służących do obsługi e-DD nie przejść już również na elektroniczną formę prowadzenia ewidencji akcyzowej – np. w ramach jednego narzędzia informatycznego.

0 komentarzy

Comments


bottom of page