top of page

Graniczny podatek węglowy w nowej odsłonie

Procedowany już od ubiegłego roku projekt granicznego podatku węglowego, tzw. CBAM, który ma wpłynąć na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Europie został w ostatnich tygodniach zmodyfikowany, w związku z brakiem osiągnięcia porozumienia na szczeblu europejskim co do jego wcześniejszego brzmienia.


22 czerwca 2022 r. Parlament Europejski zatwierdził nową wersję projektu, mającego nałożyć nowe obowiązki na importerów już od 1 stycznia 2023 r.


Wśród zmian znalazły się:


Rozszerzenie zakresu regulacji o nowe sektory, takie jak:
  • tworzywa sztuczne i artykuły z nich wytworzone,

  • chemikalia organiczne,

  • wodór,

  • amoniak bezwodny,

  • amoniak w roztworze wodnym.

Dotychczas CBAM miał objąć import tylko cementu, energii elektrycznej, nawozów, żeliwa i stali oraz aluminium.

Ujęcie w sposobie obliczania emisyjności produktów objętych CBAM także emisji pośrednich

(emisji energii elektrycznej wykorzystywanej podczas procesu produkcji)


Wydłużenie okresu przejściowego

jego data początkowa, to nadal 1 stycznia 2023 r., jednak zamiast zakończyć się 1 stycznia 2026 r., okres przejściowy potrwa do 1 stycznia 2027 roku.


Wyznaczenie wcześniejszej daty całkowitego odejścia od darmowych uprawnień emisyjnych w ramach ETS

całkowita implementacja CBAM ma nastąpić do 2032 r. (trzy lata wcześniej niż proponowała Komisja Europejska).


Powołanie urzędu ds. CBAM

centralnego organu, który ma przeprowadzić wdrożenie oraz sprawować nadzór nad projektem CBAM, w tym udzielać zezwoleń na import towarów do UE, prowadzić przegląd deklaracji CBAM i nakładać kary finansowe za naruszenie przepisów dotyczących granicznego podatku węglowego.


Wprowadzenie mechanizmu pomocy finansowej dla najmniej rozwiniętych państw

środki ze sprzedaży certyfikatów CBAM mają zasilić unijny budżet, z którego Unia Europejska powinna zapewnić wsparcie finansowe (równe co najmniej wartości przychodu uzyskanego ze sprzedaży certyfikatów) najmniej rozwiniętym państwom, aby pomóc w dekarbonizacji ich przemysłu wytwórczego.


Kolejnym krokiem na ścieżce legislacyjnej są konsultacje zatwierdzonych przez Parlament zmian z Komisją Europejską, w celu osiągnięcia porozumienia co do ostatecznego brzmienia regulacji.

W związku ze wznowieniem prac nad granicznym podatkiem węglowym, możemy spodziewać się, że pierwsze obowiązki sprawozdawcze po stronie importerów pojawią się, jak zapowiadano, już za pół roku – 1 stycznia 2023 roku.


Nasze rekomendacje:

W celu przygotowania się na nowe rozwiązania zalecamy przeprowadzenie w firmie przeglądu towarów, pod kątem objęcia ich nowym podatkiem. Jeżeli takie towary istnieją przydatne będzie także pozyskanie informacji od swoich dostawców, które pozwolą przewidzieć potencjalne skutki wprowadzanych zmian. Należy również mieć na uwadze, że obecne brzmienie projektu prawdopodobnie ulegnie pewnym modyfikacjom w toku konsultacji między Parlamentem Europejskim, a Komisją Europejską. Warto więc monitorować pojawiające się w tym zakresie komunikaty.


0 komentarzy

Comentários


bottom of page