top of page

Jak złożyć deklarację AKC-KZ?

Zbliża się 25 listopada, czyli ostatni dzień terminu, w którym zobowiązani podatnicy powinni po raz pierwszy złożyć kwartalną deklarację AKC-KZ.


Poniżej przypominamy ogólne kwestie związane ze złożeniem nowej deklaracji.


Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej na ten temat zapraszamy do zapoznania się z naszym bezpłatnym e-bookiem, z którego dowiesz się, jak krok po kroku wypełnić deklarację.


Kto ma obowiązek?


Obowiązek składania deklaracji AKC-KZ dotyczy zasadniczo podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą w odniesieniu do wyrobów:

  • objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub

  • wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych stawką 0 PLN.

Co istotne, deklaracji AKC-KZ nie będą składać podmioty dokonujące zużycia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy – np. podmioty zużywające oleje smarowe nabywane na własne potrzeby w zwolnieniu od akcyzy czy też finalni nabywcy węglowi nabywający wyroby węglowe zwolnione od akcyzy.


Podkreślenia wymaga również fakt, iż obowiązek składania deklaracji AKC-KZ, zgodnie z podejściem prezentowanym przez Ministerstwo Finansów, nie będzie obejmować podmiotów, które składają przewidzianą dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych deklarację, w której rozlicza wyroby efektywnie opodatkowane akcyzą. Jednocześnie w myśl tego podejścia, w składanej deklaracji akcyzowej, w której ujmowana jest kwota akcyzy do zapłaty, powinny zostać ujęte również wyroby zwolnione lub opodatkowane stawką 0 PLN (dotyczy wyrobów wymienionych w załączniku nr 2).Jak złożyć AKC-KZ?


Jeżeli podatnik zidentyfikuje obowiązek złożenia AKC-KZ, powinien złożyć tę deklarację przez platformę PUESC. W tym celu niezbędne jest posiadanie konta osoby fizycznej z zaawansowanym dostępem, powiązanie go z kontem firmy (podatnika akcyzy) w odpowiednim zakresie oraz złożenie pełnomocnictwa do składania deklaracji w formie elektronicznej (UPL-1) we właściwym urzędzie skarbowym.


Wzór deklaracji AKC-KZ jest dostępny po zalogowaniu na platformie PUESC w zakładce „Formularze”. W zakresie jej najważniejszej części należy uzupełnić kod CN i ilość wyrobów korzystających z preferencji akcyzowych, rodzaj tej preferencji oraz stawkę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby nie skorzystano z preferencji. Algorytm deklaracji obliczy kwotę podatku akcyzowego, która nie jest podatkiem do zapłaty – stanowi ona jedynie miarę wartości zastosowanych preferencji. Deklarację należy podpisać podpisem kwalifikowanym, certyfikatem celnym lub kwotą przychodu z PIT oraz wysłać do 25 listopada 2021 r. za pośrednictwem platformy PUESC.Jak rozliczać wyroby zwolnione lub objęte stawką 0 PLN poza deklaracją AKC-KZ?


Jak wskazaliśmy wyżej, zgodnie z podejściem Ministerstwa Finansów podmiot rozliczający wyroby efektywnie opodatkowane w standardowej deklaracji miesięcznej (lub kwartalnej – jak np. w przypadku AKC-WW), powinien zadeklarować w niej również wyroby zwolnione lub opodatkowane stawką 0 PLN (dotyczy wyrobów wymienionych w załączniku nr 2). Oznacza to, że w deklaracji tej podatnik powinien początkowo wskazać 100% wyrobów danego rodzaju – zarówno tych, od których płaci akcyzę należną, jak i tych zwolnionych lub objętych stawką 0 PLN. W dalszej części deklaracji należy od obliczonej akcyzy należnej od wszystkich wyrobów odjąć wartość zastosowanych zwolnień i obniżeń.


Jeżeli obowiązek deklarowania wyrobów zwolnionych lub opodatkowanych stawką 0 PLN budzi Państwa wątpliwości, zachęcamy do zapoznania się z naszym ebookiem.


bottom of page