Kontrowersyjna nowa instytucja w CIT - minimalny podatek dochodowy

1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ogromny pakiet zmian w podatkach – „Polski Ład”. Jednym z przewidzianych w nim rozwiązań jest wprowadzenie do ustawy o CIT minimalnego podatku dochodowego, określanego też jako tzw. podatek przychodowy. Będzie on obliczany w skali roku i w założeniu ma przeciwdziałać luce budżetowej związanej z CIT. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowa danina publiczna ma uderzyć głównie w duże korporacje zagraniczne, unikające płacenia podatku dochodowego lub odprowadzające go w zakresie niewspółmiernym do rzeczywiście uzyskiwanych przychodów.

Wątpliwości wzbudza jednak brak wprowadzenia kryterium, które pozwoliłoby ograniczyć obowiązek zapłaty tylko do wspomnianych dużych podatników. Mniejsze przedsiębiorstwa, niezależnie od wysokości obrotów czy liczby zatrudnianych pracowników również potencjalnie mogą zostać obciążone minimalnym podatkiem dochodowym.Kto zapłaci nowy podatek?


Wprowadzone regulacje obejmą:

  • spółki podlegające opodatkowaniu CIT w Polsce (wszystkie spółki handlowe bez spółki partnerskiej oraz niektórych spółek jawnych),

  • podatkowe grupy kapitałowe oraz

  • podmioty zagraniczne posiadające w Polsce zakład,

które w danym roku podatkowym poniosły stratę (inną niż z zysków kapitałowych) lub dla których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wyniósł mniej niż 1%.


Oznacza to, że za 2022 r. ww. podatnicy będą obciążeni minimalnym podatkiem, jeżeli wykażą stratę lub rentowność mniejszą niż 1%. Przy dokonywaniu ww. obliczeń nie uwzględnia się jednak zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych. W kalkulacji nie bierze się też pod uwagę przychodów i kosztów związanych z realizacją transakcji, w której ustalona cena wynikała z przepisów prawa a jej realizacja zakończyła się poniesieniem straty lub marży nie większej niż 1%.


W konsekwencji w niektórych przypadkach przy niskim dochdochodzie lub stracie podatnicy mogą nie być zobowiązani do zapłaty podatku minimalnego.Kogo nie obejmie minimalny podatek?


Ustawodawca dodatkowo uregulował, że z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym wyłączone będą niektóre spółki i podmioty zagraniczne posiadające zakład w Polsce. Do katalogu tego zalicza się:

  • podatników, którzy rozpoczęli działalność – przez pierwsze 3 lata podatkowe,