top of page

Nowe normy dla węgla i deekologizacja ekogroszku – projekt zmian

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 20 września 2021 r. opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (nr z wykazu prac: 649; dalej: „Projekt”). Projekt nie stanowi jedynie rewizji dotychczasowych norm jakościowych. Zmienione mają zostać też niektóre nazwy węgla, jako zbytnio kojarzące się z przyjaznym wpływem na środowisko.Węgiel bez "eko-"


Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje zmianę nazwy „ekogroszek” na „groszek III”. Poza tym normy jakościowe ustalone dla tego typu węgla zostaną zaostrzone. Dotyczy to parametrów zawartości popiołu, siarki i wilgoci, a także wartości opałowej. Zmiana nazewnictwa dotknęła też „ekomiału”, który z kolei ma przybrać nazwę: „paliwo drobne”. Według Projektu wymagania jakościowe dla tego sortymentu również mają ulec rewizji. Należy jednak podkreślić, że omawiana zmiana nie spowoduje usunięcia z rynku ekogroszku i ekomiału. Paliwa te pozostaną dostępne do nabycia, jednak pod innymi nazwami i będą musiały spełniać bardziej rygorystyczne wymogi jakościowe.Paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki technicznej węgla brunatnego


Poza roszadami w nazewnictwie Projekt przewiduje inną istotną zmianę dla obrotu paliwami stałymi otrzymywanymi w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego. Zgodnie z nim paliwa te objęte będą systemem monitorowania jakości paliw jedynie do 31 lipca 2023 r. Oznacza to, że jedynie do tej daty obowiązują wymagania jakościowe dla tego rodzaju paliw stałych, a co za tym idzie, będzie możliwość jego sprzedaży na potrzeby instalacji o mocy poniżej 1 MW. Natomiast od 1 sierpnia 2023 r. sprzedawcy węgla będą mogli oferować to paliwo jedynie pośredniczącym podmiotom węglowym lub nabywcom prowadzącym instalację spalania o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 1 MW.Rewizja pozostałych norm i zmiana wzoru świadectwa


Projekt przewiduje również zaostrzenie pozostałych wymagań jakościowych. Jedną z bardziej widocznych zmian jest zmniejszenie dopuszczalnej maksymalnej zawartości siarki przy kostce, orzechu i groszku. W powiązaniu z tymi zmianami Ministerstwo klimatu i Środowiska 30 września 2021 r. opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (nr z wykazu prac: 650). W konsekwencji sprzedawcy węgla będą musieli niedługo przestawić się na używanie nowych wzorów świadectw. Jednakże należy na ten moment wskazać, że oba projekty rozporządzeń są na etapie opiniowania. Natomiast co do terminu wejścia rozporządzeń w życie proponuje się, aby nastąpiło to po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.


Zachęcamy do zabrania głosu i udział w konsultacjach społecznych planowanych rozporządzeń. Nie wykluczone, że proponowane zmiany w przepisach ulegną jeszcze pewnym modyfikacjom.Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych


Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych

bottom of page