top of page

Nowe zasady sporządzania e-DD

W przypadku stosowania niektórych zwolnień lub stawki 0 zł ustawa akcyzowa przewiduje obowiązek objęcia wyrobów akcyzowych monitoringiem. W tym celu wykorzystuje się dokument dostawy. Jest on sporządzany przez podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, a jego odbiór potwierdza odbiorca wyrobów.Pomimo istnienia od 1 stycznia 2019 r. elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) generowanego w systemie EMCS PL2, w dalszym ciągu przemieszczenia wyrobów akcyzowych mogą być realizowane na podstawie papierowych dokumentów. Jednakże z dniem 1 lutego 2022 r. nie będzie już możliwe stosowanie papierowego dokumentu dostawy.e-DD rozszerzenie zakresu wyrobów


Dotychczas elektroniczny dokument dostawy miał obejmować jedynie przemieszczenia realizowane w Polsce poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy obejmujące wyroby akcyzowe:

  • zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, gdzie do tej pory stosowany był papierowy dokument dostawy lub

  • opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wymienione w załączniku nr 2 do ustawy).

Jedną z bardziej istotnych zmian jest rozszerzenie katalogu przemieszczeń podlegających dokumentowaniu za pomocą e-DD. Zgodnie z wprowadzoną w lutym 2021 roku zmianą przepisów, do ww. przemieszczeń należy zaliczyć również sprzedaż na terytorium kraju wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie finalnemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych. W konsekwencji na wdrożenie e-DD muszą dodatkowo przygotować się sprzedawcy węgla, którzy spełniają to kryterium ilościowe.


Termin wdrożenia e-DD


Nowelizacja przepisów o elektronicznym dokumencie dostawy weszła w życie 1 lutego 2021 r. Jednakże na podstawie przepisu przejściowego wprowadzono możliwość stosowania dotychczasowych regulacji do 31 stycznia 2022 r. Zatem podmioty dotychczas stosujące papierowe dokumenty dostawy oraz duże pośredniczące podmioty węglowe mają już niewiele czasu, aby wdrożyć e-DD.


Jak się przygotować?


W celu korzystania z systemu EMCS PL2 niezbędna jest uprzednia rejestracja bądź aktualizacja danych firmy na platformie PUESC oraz w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.


Techniczne opisy komunikatów generowanych w systemie EMCS PL2 zawarte są w specyfikacji, którą Ministerstwo Finansów opublikowało pod następującym linkiem. Z uwagi na zbliżający się termin warto już dzisiaj wybrać odpowiednie narzędzie do obsługi e-DD oraz merytorycznie przygotować osoby, które będą zaangażowane w ten proces.


W przypadku zainteresowania aplikacją do obsługi e-DD, zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy w stanie zarówno udzielić Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia nowych przepisów o e-DD, jak również polecić odpowiednie rozwiązania IT.


Sprawdź naszą ofertę w zakresie usług e-DD.

0 komentarzy

Comments


bottom of page