top of page

Obowiązek odnowienia wpisu w rejestrze BDO


Rejestr BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.


Kto jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rocznej?

Zobowiązane do uiszczenia opłaty rocznej są tylko te podmioty, które ze względu na zakres prowadzonej działalności były zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestracyjnej przy uzyskaniu wpisu do Rejestru BDO. W konsekwencji, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej dotyczy:

  • wprowadzających sprzęt oraz autoryzowanych przedstawicieli,

  • wprowadzających baterie lub akumulatory,

  • wprowadzających pojazdy,

  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,

  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

  • wprowadzających na terytorium kraju opony,

  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Prowadzenie działalności zawierającej się w kilku wymienionych wyżej zakresach nie wpływa na konieczność uiszczania kilku opłat. Ponadto opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.


Jak wykonać obowiązek?

Opłatę roczną należy wnieść w terminie do 28 lutego 2021 r. na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Jej wysokość zależy od statusu przedsiębiorcy:

  • dla mikro przedsiębiorców opłata wynosi 100 zł,

  • dla pozostałych przedsiębiorców opłata wynosi 300 zł.

Przy okazji jest to dobry moment dla przedsiębiorców na weryfikację aktualności informacji wskazanych w Rejestrze BDO. W przypadku ich zmiany należy poinformować właściwego marszałka województwa poprzez złożenie elektronicznego formularza aktualizacyjnego, za pośrednictwem indywidualnego konta w Rejestrze BDO. Zmiany danych powinny być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.


Sankcja za nieuiszczenie opłaty

Marszałek województwa z urzędu wykreśla z Rejestru BDO podmiot, który nie uiścił opłaty rocznej w przypadku, gdy była wymagana. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do wpisu do Rejestru BDO, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane, nie będą mogły przekazać tych odpadów. Z tego powodu istotne jest, aby podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestrowej pamiętały o jej corocznym odnawianiu.


W razie wystąpienia potrzeby skonsultowania się eksperci Legal Link są do Państwa dyspozycji.

0 komentarzy

Commentaires


bottom of page