top of page

Polski Ład 2.0 – co nowego przyniesie?

Trwają prace parlamentarne nad projektem nowego Polskiego Ładu, tzw. ustawy #NiskiePodatki, która, jak zapowiada Ministerstwo, ma uprościć i ustabilizować system podatkowy. 9 czerwca Sejm przyjął niektóre z poprawek zaproponowanych przez Senat, wszystko wskazuje więc, iż prace idą zgodnie z planem i nowa ustawa wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r.


Wśród wypracowanych dotychczas nowych rozwiązań znalazły się m.in.:


Obniżenie podstawowej stawki PIT z 17% do 12%

zmiana ta ma na celu zrównoważenie negatywnych efektów likwidacji ulgi dla klasy średniej. Jej zastosowanie będzie możliwe na etapie zaliczek już od lipca, a następnie niższa stawka będzie stosowana do rozliczenia PIT za cały rok 2022 w zeznaniu rocznym..


Likwidacja ulgi dla klasy średniej

ma nastąpić już od momentu wejścia w życie ustawy, jednak w sytuacji, kiedy dla podatnika rozliczenie na dotychczasowych zasadach okaże się korzystniejsze niż na nowych będzie on mógł zostać przy pierwszym wariancie – stawce 17% połączonej z ulgą dla klasy średniej. Dla podatników, którym przysługuje obecnie ulga dla klasy średniej urząd skarbowy obliczy z urzędu (bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków), która opcja jest korzystniejsza.

Możliwość odliczenia części składki zdrowotnej

ma na celu złagodzenie skutków pierwszego Polskiego Ładu dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową:

  • przedsiębiorcy opodatkowani liniowo odliczą od dochodu zapłacone składki zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej 8,7 tys. zł rocznie,

  • przedsiębiorcy płacący ryczałt odliczą 50% zapłaconych składek zdrowotnych,

  • przedsiębiorcy na karcie podatkowej odliczą 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Przywrócenie możliwości rozliczenia PIT z dzieckiem przez samotnych rodziców

po przyjęciu poprawki Senatu z mechanizmu znanego z poprzednich lat skorzystają wszyscy rodzice, którzy samotnie wychowują dzieci (początkowo preferencja ta miała w pełni objąć tylko tych rodziców, których dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność).

Zwiększenie limitu odpisu na organizacje pożytku publicznego z 1% do 1,5%
Wprowadzenie możliwości złożenia PIT-2 jednocześnie dwóm lub trzem pracodawcom

każdy z pracodawców, który otrzyma PIT-2 od podatnika będzie mógł pomniejszyć podatek o część kwoty zmniejszającej podatek.

Włączenie zasiłku macierzyńskiego do przychodów, które mogą skorzystać z ulg

takich jak ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, czy ulga dla aktywnych seniorów (w określonych sytuacjach z zasiłku mogą skorzystać także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie).


Ujednolicenie terminów

przedsiębiorcy płacący ryczałt podobnie jak podatnicy opodatkowani wg skali i liniowo będą składać zeznania podatkowe od 15 lutego do końca kwietnia.

Możliwość zmiany formy opodatkowania

w związku z obniżeniem podstawowej stawki PIT do 12% umożliwiona zostanie przedsiębiorcom zmiana formy opodatkowania. Zmiana ta będzie możliwa dla ryczałtowców (ze skutkiem od lipca 2022 r. lub na cały rok 2022) i podatników opodatkowanych liniowo (tylko ze skutkiem na cały 2022 r.).Likwidacja mechanizmu odraczania zaliczek

wprowadzone na początku roku rozwiązanie, mające zniwelować negatywne skutki niektórych założeń Polskiego Ładu, zgodnie z którym pracodawcy są zobowiązani do wyliczania wysokości zaliczek na podatek według zasad z 2021 r. i 2022 r i odprowadzania ich do urzędu skarbowego w określony sposób zostanie wyeliminowane. Jego efekty ma zastąpić obniżenie stawki PIT do 12%.Mimo, iż ścieżka legislacyjna jeszcze się nie zakończyła, nie wydaje się, aby opisane powyżej rozwiązania miały ulec zmianie. Sejm rozpatrzył już poprawki Senatu, a ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu.


0 komentarzy

Comments


bottom of page