top of page

Przedsiębiorca jako konsument


Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego w zakresie umożliwienia korzystania przez niektórych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z uprawnień, jakie do tej pory przysługiwały tylko konsumentom.Których przedsiębiorców obejmie zmiana?

Nowelizacja obejmie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej) w sytuacji, w której będą zawierać umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego. W niektórych przypadkach określenie tego czy umowa jest „bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą” i czy ma dla przedsiębiorcy „zawodowy charakter” może okazać się intuicyjne, w innych sytuacjach będzie to z pewnością utrudnione, przy czym przesłanki dla takiego uznania nie są zbyt precyzyjne.


Na koniec dnia to sprzedawca, który dokonuje transakcji z takim przedsiębiorcą będzie musiał odpowiednio zakwalifikować swojego kontrahenta (jako konsumenta, przedsiębiorcę „uprzywilejowanego” czy też przedsiębiorcę „zwykłego”).


Jako wskazówkę przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać kod PKD działalności wskazany we wpisie do CEIDG - kod ten ma sugerować jakiego rodzaju działalność prowadzi kontrahent i jaka działalność ma dla niego charakter zawodowy, jaka natomiast nie.


Jakie uprawnienia dla przedsiębiorców „uprzywilejowanych”?

Przedsiębiorcy uprzywilejowani otrzymają od 1 stycznia 2021 r. możliwość korzystania z uprawnień konsumenta m.in. w zakresie:

  • roszczeń z rękojmi - np. zastosowanie znajdzie 14-dniowy termin na odniesienie się do reklamacji przedsiębiorcy uprzywilejowanego w ramach rękojmi, brak odpowiedzi uznany będzie za milczącą zgodę,

  • możliwości uznania niektórych klauzul w umowach z takimi przedsiębiorcami za klauzule niedozwolone (klauzule takie nie będą wiązać stron umowy),

  • możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, niejednokrotnie nawet w terminie do 12 miesięcy od daty wydania rzeczy (w sytuacji, w której sprzedawca nie dochowa określonych wymogów informacyjnych).


Konieczne przygotowania

Zmiana pociąga za sobą konieczność dostosowania praktyki oraz wewnętrznej dokumentacji (w tym regulaminów, wzorów umów, kart i formularzy gwarancyjnych) przez tych przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonego biznesu zawierają umowy z jednoosobowymi przedsiębiorcami.


W niektórych przypadkach przedsiębiorcy zawierający umowy w obrocie z jednoosobowymi przedsiębiorcami będą w stanie wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niejako unikając w pewnym zakresie ponoszenia negatywnych skutków wprowadzanej nowelizacji.

0 komentarzy

Comments


bottom of page