top of page

Rejestracja w CRPA do końca czerwca


Przypominamy o upływającym 30 czerwca terminie na rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Rejestracja elektroniczna zastępuje zgłoszenia rejestracyjne przesyłane dotychczas na druku AKC-R.Od 1 lutego trwa okres przejściowy, w którym rejestr funkcjonuje, i w którym podmioty zobowiązane mają czas na dokonanie rejestracji bądź uzupełnienia swoich danych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku podmiot może utracić swój status na gruncie podatku akcyzowego oraz związane z tym przywileje.


Kto jest zobowiązany?

Do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych zobowiązane są podmioty wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Wśród podmiotów zobowiązanych znajdują się m.in.:

  • pośredniczące podmioty węglowe,

  • pośredniczące podmioty gazowe,

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych,

  • podmioty zużywające gaz paliwa lotnicze lub paliwa żeglugowe zwolnione od akcyzy,

  • podmioty wyznaczone jako podmioty reprezentujące, o których mowa w art. 13 ust. 5 i 5a ustawy,

Jak wykonać obowiązek?

W celu rejestracji w CRPA należy uzupełnić interaktywny formularz na platformie PUESC pod linkiem: www-2.puesc.gov.pl. Pierwszym etapem powinna być rejestracja osoby fizycznej, która jest uprawniona do rejestracji podmiotu, np. osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem firmy, osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji firmy lub osoba posiadająca upoważnienie do rejestracji firmy zarejestrowane na PUESC. Konto osoby fizycznej powinno następnie przejść procedurę autoryzacji, którą można przeprowadzić poprzez:

  • opatrzenie wniosku elektronicznego profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  • wizytę w urzędzie celno-skarbowym.

Gdy w systemie PUESC zarejestrowana jest odpowiednia osoba fizyczna, można przejść do rejestracji bądź aktualizacji danych podmiotu akcyzowego. W tym celu warto przygotować np. uprzednio przesłane do urzędu zgłoszenie AKC-R, gdyż w procesie rejestracji należy podać datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgodną z przesłanym zgłoszeniem. Jeżeli nie można odnaleźć daty wskazanej w zgłoszeniu, warto skontaktować się z odpowiednim urzędem i uzyskać taką informację. Warto zebrać również informacje o wyrobach akcyzowych, które są wykorzystywane przez dany podmiot.

Podmioty, które przed 1 lutego złożyły zgłoszenie rejestracyjne AKC-R i otrzymały potwierdzenie jego przyjęcia, zobowiązane są uzupełnić w CRPA dane dotyczące właściwego dla tego podmiotu organu podatkowego.


PUESC >>> LINK

Instrukcja rejestracji w CRPA od MF >>> LINK

bottom of page