top of page

Sankcje za niekorzystanie z systemu cieplo.gov.pl

26 września 2022 r. Ministerstwo cyfryzacji wdrożyło nowy system informacji o cenach paliw stałych - cieplo.gov.pl. Jednocześnie na sprzedawców węgla (pośredniczące podmioty węglowe - PPW) nałożono obwiązek korzystania z tego systemu. Pisaliśmy o tym już na naszym blogu (LINK), a także zorganizowaliśmy dla Państwa webinar dotyczący tego tematu. Podkreślaliśmy jednak, że nie wprowadzono żadnych sankcji za niekorzystanie z nowego systemu. Wkrótce to się jednak zmieni…

Rząd przyjął i skierował do sejmu projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie modelu sprzedaży węgla z wykorzystaniem gmin. Jednak obok przepisów regulujących te kwestię wprowadzono regulacje będące podstawą do karania PPW, którzy nie korzystają z systemu cieplo.gov.pl.Zgodnie z nimi, jeżeli PPW nie utworzy konta w systemie cieplo.gov.pl lub nie wykona obowiązku wprowadzania i bieżącej aktualizacji informacji w systemie, będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości do 1.500 zł. W przypadku tzw. recydywy, czyli powtórnego naruszenia obowiązków przez PPW, kara może zostać wymierzona do wysokości 15.000 zł.


Kary pieniężne podlegają reżimowi prawa administracyjnego - mają być wymierzane w drodze decyzji przez naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych ze względu na siedzibę PPW. Kar nie przewidziano jednak dla gmin, które również mają być objęte obowiązkiem publikacji informacji w systemie cieplo.gov.pl.


Dlaczego rząd chce wprowadzić sankcje?

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 8,5 tys. PPW. Natomiast z systemu cieplo.gov.pl korzysta 1300 składów węgla. Według rządu wydaje się to słaby wynik, jak na ponad 3 tygodnie funkcjonowania nowego systemu. Z naszych obserwacji wynika jednak, że sankcje za brak korzystania z systemu nie byłyby konieczne. Coraz więcej PPW zaczynało wykorzystywać nowe narzędzie z przyczyn czysto biznesowych – skłoniła ich do tego konkurencja, która zaczęła publikować informacje o cenach stosowanych u siebie. Jednakże stronie rządzącej widocznie zależy na szybkim podniesieniu poziomu aktywności na nowym portalu, w związku z czym do sejmu skierowano ustawę zawierającą przepisy z sankcjami.


Co powinien zrobić sprzedawca węgla?

Pośredniczące podmioty węglowe, które jeszcze nie zarejestrowały się w systemie, upominamy o konieczności założenia w nim konta. Najlepiej zrobić to w najbliższych dniach, aby w momencie wejścia w życie nowych przepisów, posiadać już konto na cieplo.gov.pl. Możliwe, że ustawa przejdzie przez proces legislacyjny jeszcze w październiku, natomiast zgodnie z jej obecnie proponowaną treścią ma wejść w życie w dniu następującym po ogłoszeniu.


Ważne jest również, aby zadbać o prawidłowość i aktualność wprowadzanych do systemu danych, aby uniknąć kary, a także ryzyka wszczęcia postępowania przez UOKiK. W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.

0 komentarzy

留言


bottom of page