top of page

Jak dużo informacji w informacji o strategii podatkowej?

Do 31 grudnia 2021 r. podatnicy, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, mają czas na publikację informacji o realizowanej w poprzednim roku podatkowym strategii podatkowej. Część podmiotów zobowiązanych już to zrobiła. Sprawdziliśmy, w jaki sposób ten obowiązek został wykonany.


Kogo dotyczy obowiązek i jak go wypełnić?

Tytułem przypomnienia – obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy:

  • podatkowych grup kapitałowych oraz

  • podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, za który informacja ma być złożona, przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Chociaż przepisy wprowadzające nowy obowiązek weszły w życie 1 stycznia 2021 r., ze względu na brak regulacji przejściowych pierwszym okresem, za który należy opublikować informację, jest poprzedni rok podatkowy (2020 r.). Potwierdza to również stanowisko Ministerstwa Finansów. W konsekwencji najwięksi podatnicy CIT publikują informacje o realizowanych strategiach. My sprawdziliśmy natomiast, ile jest w nich treści.Jak sprawdziliśmy objętość opublikowanych informacji?

Do końca terminu na wykonanie obowiązku zostało niewiele czasu i duża część podmiotów opublikowała już swoje informacje. Dlatego bez trudu można je znaleźć z wykorzystaniem powszechnej wyszukiwarki. Pobraliśmy pierwsze 20 informacji, które zostały wyświetlone. Co udało nam się zaobserwować?


Przede wszystkim istnieje tendencja do publikacji informacji w formie zamieszczonego na stronie pliku pdf. Z naszych obserwacji wynika, że jest to dużo częściej spotykane (i zapewne wygodniejsze) rozwiązanie od publikacji przygotowanej wcześniej treści w dedykowanej zakładce na stronie internetowej podatnika.


Chociaż przepis regulujący zawartość informacji o realizowanej strategii podatkowej składa się z 5 punktów i jest bardzo lakoniczny, nie dla wszystkich podatników oznaczało to wąski zakres danych przeznaczonych do publikacji. W 7 na 20 zaobserwowanych przypadkach pobrane informacje składały się z więcej niż 10 stron i miały utworzone spisy treści. Pozostałe 13 plików miało od 1 do maksymalnie 7 stron. Trzeba jednak przyznać, że liczba stron jest mało miarodajną statystyką ze względu na różne rodzaje i rozmiary czcionek, zastosowane grafiki, wprowadzenie strony tytułowej czy strony ze spisem treści. Dlatego skupiliśmy się na analizie liczby znaków ze spacjami w każdym pliku.


Sprawdziliśmy, ile znaków ze spacjami mają pobrane przez nas informacje. Nie uwzględnialiśmy znaków na stronie tytułowej (lub składających się na nagłówek pliku) oraz znaków tworzących spis treści.Zaobserwowana tendencja – ile treści zamieszczono w sprawdzanych informacjach?

Wartości znaków ze spacjami były bardzo różne – od minimum 3 811 do maksimum 30 549. Obserwacja ta wskazuje na różne podejścia podatników – postaraliśmy się jednak zaobserwować jakąś tendencję. Obrazuje ją poniższy wykres:Linia na wykresie wyznacza wartość 12 380, która stanowi średnią arytmetyczną ilości znaków ze spacjami w 20 badanych plikach z informacjami. Dla uzmysłowienia sobie, jak długi byłby to tekst, wskazujemy, że strona naszej opinii składająca się z ciągłego tekstu bez grafik i innych przerywników ma ponad 3 tys. znaków ze spacjami.


Oprócz średniej możemy wskazać na obliczoną środkową wartość przedziału (medianę), która jest miarą tendencji centralnej i powinna wyznaczyć optymalną objętość tekstu w informacji o realizowanej strategii. Środkowa ilość znaków ze spacjami wyniosła 10 443.


Co do merytorycznej zawartości opublikowanych informacji o strategiach zaobserwowaliśmy, że większość tekstu obejmuje opis procedur i procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Pozostałe części dokumentów polegały na krótkim wskazaniu ilości i rodzaju zdarzeń objętych obowiązkowym zakresem informacji o strategii podatkowej. Między innymi w weryfikowanych informacjach:

  • większość podmiotów (16/20) wykazało transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi,

  • 1 na 20 podatników wskazał na planowaną w przyszłości restrukturyzację,

  • 1 podmiot wystąpił z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego i oczekuje na zawarcie porozumienia; w pozostałym zakresie nie wskazano na inne dobrowolne formy współpracy z organami KAS,

  • 4 na 20 podmiotów składało w 2020 r. informacje o schematach podatkowych,

  • u 2 podatników zaobserwowano fakt dokonywania rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.


Jakie podejście przyjąć?

Podatnicy, którzy nie chcą opublikować zarówno zbyt dużo, jak i zbyt mało informacji, mogliby sugerować się zaobserwowanymi uśrednionymi objętościami tekstu. Takie podejście oznacza publikację kilkustronowego pliku z informacją o realizowanej strategii. Czy jednak jest to najlepsze rozwiązanie? Niekoniecznie. Jak widać na przedstawionym wykresie, podejścia podatników są różne. Nie można powiedzieć, że podatnik, który opublikował kilkunastostronowy długi dokument postąpił lepiej lub gorzej od podatnika, który na jednej stronie zmieścił wszystkie wymagane informacje. Najistotniejsze jest bowiem to, aby zachować przewidziane prawem wymogi informacji.


Jeżeli Państwa firma nadal waha się z udostępnieniem informacji o realizowanej strategii w obawie przed opublikowaniem zbyt małej lub zbyt dużej ilości danych, najwyższy czas podjąć ostateczną decyzję. Uwzględniając różnorodne podejścia podatników, objętość tekstu ma mniejsze znaczenie, a najbardziej istotne jest zawarcie w dokumencie wszystkich informacji, które są wymagane przepisami.

0 komentarzy

Comments


bottom of page