Jak dużo informacji w informacji o strategii podatkowej?

Do 31 grudnia 2021 r. podatnicy, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, mają czas na publikację informacji o realizowanej w poprzednim roku podatkowym strategii podatkowej. Część podmiotów zobowiązanych już to zrobiła. Sprawdziliśmy, w jaki sposób ten obowiązek został wykonany.Kogo dotyczy obowiązek i jak go wypełnić?

Tytułem przypomnienia – obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy:

  • podatkowych grup kapitałowych oraz

  • podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, za który informacja ma być złożona, przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Chociaż przepisy wprowadzające nowy obowiązek weszły w życie 1 stycznia 2021 r., ze względu na brak regulacji przejściowych pierwszym okresem, za który należy opublikować informację, jest poprzedni rok podatkowy (2020 r.). Potwierdza to również stanowisko Ministerstwa Finansów. W konsekwencji najwięksi podatnicy CIT publikują informacje o realizowanych strategiach. My sprawdziliśmy natomiast, ile jest w nich treści.Jak sprawdziliśmy objętość opublikowanych informacji?

Do końca terminu na wykonanie obowiązku zostało niewiele czasu i duża część podmiotów opublikowała już swoje informacje. Dlatego bez trudu można je znaleźć z wykorzystaniem powszechnej wyszukiwarki. Pobraliśmy pierwsze 20 informacji, które zostały wyświetlone. Co udało nam się zaobserwować?


Przede wszystkim istnieje tendencja do publikacji informacji w formie zamieszczonego na stronie pliku pdf. Z naszych obserwacji wynika, że jest to dużo częściej spotykane (i zapewne wygodniejsze) rozwiązanie od publikacji przygotowanej wcześniej treści w dedykowanej zakładce na stronie internetowej podatnika.


Chociaż przepis regulujący zawartość informacji o realizowanej strategii podatkowej składa się z 5 punktów i jest bardzo lakoniczny, nie dla wszystkich podatników oznaczało to wąski zakres danych przeznaczonych do publikacji. W 7 na 20 zaobserwowanych przypadkach pobrane informacje składały się z więcej niż 10 stron i miały utworzone spisy treści. Pozostałe 13 plików miało od 1 do maksymalnie 7 stron. Trzeba jednak przyznać, że liczba stron jest mało miarodajną statystyką ze względu na różne rodzaje i rozmiary czcionek, zastosowane grafiki, wprowadzenie strony tytułowej czy strony ze spisem treści. Dlatego skupiliśmy się na analizie liczby znaków ze spacjami w każdym pliku.


Sprawdziliśmy, ile znaków ze spacjami mają pobrane przez nas informacje. Nie uwzględnialiśmy znaków na stronie tytułowej (lub składających się na nagłówek pliku) oraz znaków tworzących spis treści.Zaobserwowana tendencja – ile treści zamieszczono w sprawdzanych informacjach?

Wartości znaków ze spacjami były bardzo różne – od minimum 3 811 do maksimum 30 549. Obserwacja ta wskazuje na różne podejścia podatników – postaraliśmy się jednak zaobserwować jakąś tendencję. Obrazuje ją poniższy wykres: