top of page

Strategie podatkowe - nowy obowiązek dla dużych podatników


Dodatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy, których wartość przychodu przekroczyła 50 mln euro, będą zobowiązani do sporządzenia i przekazania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.Nowy obowiązek został nałożony na podatników nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy, których wartość przychodu przekroczyła 50 mln euro, będą zobowiązani do sporządzenia i przekazania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.


Czym jest strategia podatkowa?

W przepisach nie znajdziemy definicji legalnej tego pojęcia. Pojęcie to pojawia się w dokumentach dotyczących pilotażowego Programu Współdziałania prowadzonego przez Ministerstwo Finansów oraz w Wytycznych dotyczących Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Zgodnie z analizą tych tekstów, strategia podatkowa powinna składać się z szeregu formuł decyzyjnych, które określają cele oraz środki dążące do prawidłowej i terminowej realizacji obowiązków podatkowych.


Natomiast obowiązek podatników, dotyczy publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej, zatem podatnik musi poinformować o stosowanych procesach oraz procedurach, natomiast nie będzie ich ujawniał. Oznacza to, że procesy i procedury, które stanowią często tajemnicę przedsiębiorstwa nie muszą zostać ujawnione, co stanowi ogromną obawę wielu podatników.


UWAGA! Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów, podatnicy podlegający obowiązkowi publikowania informacji o realizacji strategii podatkowej muszą sporządzić i opublikować informację po raz pierwszy za rok 2020 w terminie do 31 grudnia 2021 r. W przypadku niewypełnienia obowiązku w przewidzianym terminie, właściwy naczelnik urzędu skarbowego nałoży na podatnika karę pieniężną w wysokości o 250 000 zł.


Co możemy zrobić, by sprostać nowemu obowiązkowi?

W ramach świadczonych przez nas usług doradztwa prawego i podatkowego możemy przeprowadzić kompleksowe wdrożenie nowych regulacji. W ramach naszego wsparcia możemy:

  • przygotować analizę dotyczącą możliwych sposób realizacji wymogów nałożonych przez przepisy na Państwa przedsiębiorstwo,

  • przygotować dla Państwa strategię podatkową opartą o Państwa indywidualne potrzeby i przyjęty model zarządzania obszarem podatkowym,

  • przygotować odpowiedni zestaw procedur i procesów mających na celu realizację przyjętej strategii,

  • w przypadku, gdy posiadają Państwo strategię podatkową, dokonać jej rewizji w celu wychwycenia niezgodności z nowymi przepisami,

  • wspierać w corocznym raportowaniu i aktualizacji wdrożonej strategii.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień w zakresie publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej, prosimy o kontakt.0 komentarzy

Comments


bottom of page