top of page

Węgiel, koks i półkoks - nowe towary objęte monitorowaniem przewozu SENT

Poprzez nowe przepisy dotyczące systemu monitorowania SENT poszerzono zakres towarów, które podlegają powyższemu systemowi. Od 27 kwietnia 2022 r. do katalogu towarów, które podlegają systemowi monitorowania zalicza się również m.in. węgiel, koks i półkoks.

Na rozszerzenie katalogu towarów zdecydowało się Ministerstwo Finansów poprzez rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 898; dalej: „rozporządzenie ws. SENT”).

Jak w wskazuje się w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia ws. SENT, nowe regulacje są powiązane z wprowadzonym zakazem przywozu i przewozu towarów objętych pozycjami CN 2701 oraz 2704, pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Co zostało objęte przez nowe regulacje?

Nowe rozporządzenie ws. SENT, które weszło w życie 27 kwietnia 2022 r. obejmuje monitorowaniem SENT m.in.:

  • towary z pozycji CN 2701 - węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla oraz

  • towary z pozycji CN 2704 - koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg.


Zapraszamy na krótkie szkolenie w zakresie obsługi SENT dla wyrobów węglowych -> LINK


Jakie transakcje zostały objęte monitorowaniem?

Nowe regulacje obejmują swoim zakresem przewóz powyższych towarów, z wyłączeniem:

  • przewozu, który rozpoczyna się na terytorium Polski tj. wyłączono dostawę krajową, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz eksport (jednak warto, aby przedsiębiorcy posiadali w razie ewentualnej kontroli dokumenty potwierdzające taki typ dostawy),

  • towarów, które zostały objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem,

  • towarów, które przewożone są w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

W związku z tym, systemem SENT zostały objęte przewozy węgla i koksu w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz przewozu tych towarów przez terytorium kraju, jeśli taki przewóz zaczyna się w innym państwie niż Polska - tranzyt. (Zakres art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi; Dz.U. z 2021 r. poz. 1857).


Tylko takie przewozy powinny zostać zgłoszone w systemie SENT. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na stosownym formularzu dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych -> https://puesc.gov.pl/


Wspomnieć warto, że do przewozów węgla i koksu, niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ws. SENT, stosuje się przepisy dotychczasowe.


Należy również pamiętać, aby osoba dokonująca zgłoszenia posiadała odpowiednie uprawnienia: m.in. konto rozszerzone oraz uprawnienie do działania w systemie SENT.


Warto śledzić m.in. komunikaty dostępne na stronie Ministerstwa Finansów oraz dostępne na stronie PUESC. Pierwszy komunikat z krótkimi objaśnieniami w tym zakresie pojawił się na powyższej stronie PUESC -> LINK

0 komentarzy

Commentaires


bottom of page