top of page

Zmiana norm jakości dla paliw stałych oraz nowe wzory świadectw

31 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (LINK), a także Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (LINK).Tym samym przestały obowiązywać poprzednie rozporządzenia w tym zakresie, jak również wzór świadectwa.


Zmiany w zakresie norm jakości paliw stałych

Nowe przepisy nie zmieniły znacząco norm jakościowych - w zakresie samych parametrów nastąpiły zmiany wymagań jakościowych dla paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego. Poza tym mamy zmiany nazewnictwa tj. “stary” ekogroszek to obecnie “groszek plus”, który można oznaczać nazwą handlową “ekogroszek”. Podobnie jest z dotychczasowym ekomiałem - w rozporządzeniu jest on oznaczony jako “miał plus” z możliwością stosowania nazwy handlowej “ekomiał”.


Co oznacza zmiana nazewnictwa?

Wprowadzenie nazwy “groszek plus” obok nazwy handlowej “ekogroszek” oraz “miał plus” obok nazwy handlowej “ekomiał” ma swoje daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim z perspektywy prawnej od 31 grudnia 2022 r. nie sprzedają już Państwo ekogroszku tylko groszek plus, który może nosić nazwę “ekogroszek” lub inną. Tak samo z ekomiałem - teraz będą Państwo sprzedawać miał plus, który może nazywać się “ekomiał”. Jaka to różnica? Różnica ma znaczenie w kontekście właściwego oznaczenia towaru na składzie i w dokumentach. Od 31 grudnia 2022 r. należy posługiwać się nowymi nazwami węgla (groszek plus, miał plus), a jedynie obok może widnieć nazwa handlowa “ekogroszek” lub “ekomiał”. Tak należy towar oznaczać na składach. Z kolei w dokumentach – na wystawianych fakturach oraz świadectwach jakości – należy przede wszystkim posługiwać się nazwami groszek plus i miał plus.Nowa kategoria paliwa stałego i norm dla niej – groszek premium

Oprócz tego wprowadzone zostały wymagania jakościowe dla nowego rodzaju paliwa stałego - groszek premium. Jest to węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm (groszek premium) i normach wskazanych w poniższej tabeli
Jest to zatem nowa kategoria paliwa stałego jeszcze bardziej ekologiczna niż znany nam jak dotąd ekogroszek. Zgodnie z przypisem jest to paliwo stałe zalecane do kotłów 5 klasy energetycznej, wskazanych w normie PN-EN 303-5, celem dotrzymania kryteriów energetycznych oraz emisyjnych deklarowanych w certyfikacie dla tych kotłów.Usunięcie tabelki z normami dla miałów

W związku z niestosowaniem od 1 lipca 2020 r. wymagań jakościowych dla miałów nie uwzględniono tych norm w nowym rozporządzaniu. W nowym rozporządzeniu nie ma zatem norm dla miału, gdyż od ponad 2 lat normy te nie obowiązywałyNowe rozporządzenie z normami a odstępstwo od norm

Należy pamiętać, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych stosowanie norm jakości zostało zawieszone do 30 kwietnia 2023 r. Oznacza to, że nowe wzorcowe parametry jakościowe dla paliw stałych zaczną faktycznie obowiązywać dopiero po tym terminie. Jednak nazwy węgli (groszek plus, miał plus, groszek premium) powinny być stosowane już od 31 grudnia 2022 r.


Nowe świadectwa jakości

Od 31 grudnia 2023 r. obowiązuje również nowy wzór świadectwa jakości paliw stałych. Wzór ten ma nieco odświeżony wygląd wizualny, ale zawarto w nim bardzo istotną zmianę. W dotychczasowych świadectwach jakości nie wskazywano parametru zawartości siarki całkowitej - dotychczasowy wzór tego nie przewidywał. Nowy wzór świadectwa zawiera już rubrykę na zawartość siarki całkowitej. Zatem przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r. powinni stosować nowy wzór świadectwa jakości i wskazywać zawartość siarki całkowitej.


Dodatkowo przy wystawianiu świadectw dla ekogroszku lub ekomiału przy oznaczaniu rodzaju paliwa na świadectwie sprzedawca powinien posługiwać się nazwami: „groszek plus” i odpowiednio „miał plus”.


Przypominamy również, że zgodnie z naszą rekomendacją i stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska odstępstwo od stosowania norm jakości dla paliw stałych, nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku wystawiania świadectw jakości w tym okresie. Z tego względu już teraz należy korzystać z nowego wzoru świadectwa jakości paliw stałych!


Uczulamy też Państwa na fakt, iż po upływie okresu odstępstwa od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych (czyli po dniu 30 kwietnia 2023 r.) wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani do wystawiania tego dokumentu, powinni przywiązywać szczególną uwagę do korzystania z nowego wzoru. Po zakończeniu okresu odstępstwa można się bowiem spodziewać częstszych kontroli nakierowanych na weryfikację parametrów jakościowych sprzedawanego towaru. Przy zastosowaniu „starego” wzoru świadectwa organ kontrolujący może przyjąć, że przedsiębiorca wystawiający świadectwa nie spełnił obowiązku i możliwe byłoby nałożenie na niego kary pieniężnej.


Podsumowując, wskazujemy na konieczność dostosowania się do nowego rozporządzenia – zmiany nazw ekogroszku i ekomiału w dokumentach i na składach a także wdrożenie nowego wzoru świadectwa uwzględniającego parametr zawartości siarki całkowitej.

bottom of page