top of page

Zmiany w podatku akcyzowym – fotowoltaika i ewidencje elektroniczne

Ustawodawca mając na celu uproszczenie i ujednolicenie pewnych rozwiązań podatkowych dokonał zmian m.in. w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143). Nowelizacja została zaplanowana poprzez projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2764). Obecnie projekt ustawy jest po III czytaniu w Sejmie i został przekazany do Senatu w celu dalszego procesowania.


Zmiany głównie dotyczą:

  • wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatku akcyzowego przez podmioty produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty,


  • braku obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej przez podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości,


  • zmiany w zakresie obowiązku prowadzenia elektronicznych ewidencji akcyzowych od dnia 1 lutego 2024 roku,


  • rozszerzenia wyłączenia z obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, przy ustaleniu łącznej mocy generatorów odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej,


  • uproszczenia w zakresie stosowania jednego wzoru deklaracji składanej za okresy kwartalne w zakresie wyrobów akcyzowych z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką podatku akcyzowego,


  • rozszerzenia zakresu stosowania zbiorczego elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) w zakresie określonych wyrobów energetycznych,


  • zniesienia obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych w zakresie produkcji tych napojów na terytorium kraju w celu zastosowania obniżonej stawki akcyzy na terytorium kraju,


  • przedłużenia zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych (o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej) do 31 grudnia 2029 roku.


  • rozszerzenia podmiotów uprawnionych do otrzymania na wniosek zwrotu opłaty paliwowej o uprawnionego wysyłającego.Większość planowanych zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.


Obecnie projekt ustawy został skierowany do Senatu, w związku z tym możliwe, że pewne kwestie mogą ulec jeszcze zmianie. W związku z tym, sugerujemy śledzenie procesu legislacyjnego na bieżąco.


Poniżej zamieszczamy link do procesu legislacyjnego:

0 komentarzy

コメント


bottom of page