top of page

Zmiany w systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy zmieniający system przyznawania rekompensat pieniężnych przedsiębiorstwom z sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego. Zmiany te mają zostać wprowadzone w związku z wytycznymi Komisji Europejskiej, mającymi zapewnić dalsze, bardziej efektywne wspieranie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nowy system miałby obowiązywać już co do świadczeń za 2021 rok.


Zakres zmian


Proponowane zmiany dotyczą m.in.:

 • wprowadzenia wymogu dodatkowej dokumentacji dla przedsiębiorstw,

 • wydłużenia okresu wydania decyzji przez Urząd Regulacji Energii, wynikającego z konieczności oceny dodatkowej dokumentacji,

 • skrócenia okresu przeznaczonego dla Banku Gospodarstwa Krajowego na wypłatę rekompensat,

 • czy przedłużenia okresu udzielania rekompensat do 2030 r.

Jednak jedną z najistotniejszych wydaje się być modyfikacja listy sektorów i podsektorów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty.


Kogo obejmie wsparcie?


Niektóre z sektorów, które dotychczas mogły ubiegać się o rekompensaty zostały wykreślone z listy, jednak możliwość wsparcia zyskały nowe.

Pomoc niezmiennie mogą otrzymywać sektory i podsektory związane z:

 • produkcją aluminium (PKD 24.42)

 • produkcją chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 20.13)

 • produkcją ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43)

 • produkcją odzieży skórzanej, produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowaną – dot. wyłącznie produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych ze skóry (PKD 14.11 ex 32.99)

 • produkcją żeliwa i stali oraz stopów żelaza (PKD 24.10)

 • rurami, przewodami rurowymi i profilami drążonymi bez szwu ze stali (PKD 24.20.1)

 • produkcją papieru i tektury (PKD 17.12)

 • produkcją miedzi (PKD 24.44)

 • poliwęglanami w formach podstawowych (PKD ex 20.16.40.0)

Dodatkowo, o wsparcie po raz pierwszy będą mogły ubiegać się sektory i podsektory, których działalność powiązana jest z:

 • produkcją masy włóknistej (PKD 17.11),

 • wytwarzaniem i przetwarzaniem produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20),

 • produkcją pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45),

 • polietylenem w formach podstawowych (PKD 20.16.40.15),

 • odlewnictwem żelaza (PKD 24.51),

 • podsektorami w ramach sektora włókna szklanego (PKD 23.13.12.10 i 23.14.12.30),

 • wodorem (PKD 20.11.11.50),

 • nieorganicznymi związkami tlenowymi niemetali (PKD 20.11.12.90).


Intensywność pomocy


Maksymalny poziom intensywności rekompensat pozostanie niezmienny (będzie to 75%), natomiast wyliczanie ich wysokości będzie się opierać na produkcji rzeczywistej (z roku kalendarzowego za który przyznawane są rekompensaty), nie referencyjnej (średniej rocznej wielkości produkcji za okres co najmniej sześciu lat, w latach 2005-2011), jak dotychczas. Co więcej, do tej pory produkcja na własne potrzeby wyłączona była z możliwości wliczania jej przy wyliczaniu rekompensat, natomiast po zmianach wsparciem zostanie objęta całość zużywanej energii elektrycznej, niezależnie od jej źródła.


Zwracamy również uwagę na propozycję wprowadzenia dodatkowej rekompensaty. Jeśli poniesione koszty pośrednie, już po uwzględnieniu rekompensat na poziomie 75%, przekroczą poziom 1,5% wartości dodanej brutto przedsiębiorstwa (różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztem pozyskania koniecznych nakładów) będzie mogła zostać przyznana rekompensata niwelująca je do tego poziomu.

0 komentarzy

Comments


bottom of page