top of page
1 (3)a_edited.jpg
Radosław Ozimek
CENY TRANSEFOWE
CIT

Specjalista w dziedzinie cen transferowych. Zajmuje się również bieżącą obsługą podatkową firm głównie w obszarze CIT oraz akcyzy. Ponadto wspiera zespół w projektach związanych z doradztwem regulacyjnym na rzecz klientów, w tym w procesach konsultacji aktów prawnych.

 DOŚWIADCZENIE

Starszy konsultant z ponad 4 - letnim doświadczeniem zawodowym, które przed dołączeniem do nas zdobywał w Rödl&Partner.

Był członkiem ogólnopolskiego Zespołu Cen Transferowych R&P, gdzie sporządzał dokumentacje cen transferowych, analizy porównawcze oraz analizy wycen wartości niematerialnych i prawnych, a także transakcji restrukturyzacyjnych. Realizował też projekty polegające m.in. na przeglądach podatkowych, opracowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej czy wewnętrznych procedur zgodności.

 WYKSZTAŁCENIE

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 PRYWATNIE

Autor kilku publikacji na łamach Rzeczpospolitej. Angażował się w działalność w działalność Koła Naukowego Prawa Podatkowego TBSP UJ, gdzie m.in. koordynował organizację XIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego i współpracował z osobami ze środowisk nauki i praktyki podatkowej.

bottom of page