Szukaj

Aleksandra Obońska


Certyfikowany doradca podatkowy i biegły rewident z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w problematyce finansowej i podatkowej doradzając podmiotom zarówno z sektora przemysłu jak i podmiotom z branż bardzo dynamicznie zmieniających się/ rozwijających się (w tym IT oraz R&D).

Podczas swojej pracy uczestniczyła wielokrotnie w przeglądach podatkowych mających na celu zarówno identyfikację związanych z działalnością ryzyk i ich minimalizacją, jak i wypracowywanie rozwiązań służących optymalizacji ich działalności. Posiada także wieloletnie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach zarówno przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi jak i Najwyższą Izbą Kontroli.

Prowadzi również projekty restrukturyzacyjne (transakcje M&A, przekształcenia spółek kapitałowych i osobowych) oraz projekty dotyczące wdrażania nowych struktur wynagradzania (w tym struktur opartych na przeniesieniu praw autorskich/podwyższonych kosztach uzyskania przychodu oraz programów motywacyjnych).

Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i inwestycje oraz podyplomowych studiów z rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.