Szukaj

Anna Layer-Janiga


Partner i współzałożycielka Legal Link. Certyfikowany radca prawny z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik in house. Doradza w skomplikowanych kwestiach prawnych wewnętrznym interesariuszom, w tym kierownictwu wyższego szczebla. Ekspert w zakresie prawa korporacyjnego i handlowego oraz prawa pracy, w tym związków zawodowych.

Doświadczona we wdrażaniu, szkoleniu i monitorowaniu RODO. Wspierała wiele projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Odpowiedzialna za przeglądy I formułowanie polityki dotacji UE, ocenę i przegląd organizacji zadań, przetwarzanie wypłaty dotacji. Posiada również unikalne doświadczenie we wdrażaniu programów zgodności i procedur audytu wewnętrznego, przeglądów bezpieczeństwa, opracowywania pisemnych standardów, szkoleń, procesów komunikacji i monitorowania oraz innych projektów związanych z przestrzeganiem przepisów. Anna udziela również bieżących porad prawnych dla działów kadr, sprzedaży i operacji oraz marketingu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz podyplomowych studiów z doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.