Szukaj

dr Bartosz Stelmach

Bartosz Stelmach jest ekspertem z zakresu prawa nieruchomości, postępowań sądowych, prawa bankowego oraz prawa wekslowego. Zajmuje się także doradztwem w obszarze strategicznego planowania nowych struktur korporacyjnych lub ich restrukturyzacji. Szczególne zainteresowania Bartosza obejmują zagadnienia dotyczące ochrony własności, sporów korporacyjnych oraz rozliczeń międzynarodowych.

Świadczeniem usług prawnych zajmuje się od 2010 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych doradzając m.in. jednemu z największych banków w Polsce. Zawód adwokata wykonuje od 2015 r. Posiada także uprawnienia mediatora oraz jest rekomendowanym arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Bartosz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studia prawnicze ukończył z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 2018 r. na macierzystej Uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek. Prelegent na konferencjach naukowych. 

Usługi doradztwa prawnego świadczy w języku polskim i angielskim.