Szukaj

dr Mateusz Fiszer

Mateusz jest radcą prawnym, menagerem podatkowym, doktorem nauk politycznych, ekspertem w dziedzinie polityki publicznej i regulacji , w tym zagadnień związanych z energią i zasobami. Mateusz ma również doświadczenie w doradztwie podatkowym (VAT i akcyza ), a także reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Mateusz ma prawie dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym zdobyte podczas pracy w największych firmach doradczych w Polsce. Był zaangażowany w bieżące doradztwo podatkowe i prawne dla wiodących firm
działających w sektorach paliwowym, wydobywczym i energetycznym, a także dla
podmiotów produkcji przemysłowej.