Szukaj

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla


Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami, a jednocześnie promuje ich działalność i reprezentuje ich interesy wobec władz samorządowych i państwowych. Obszary aktywności Izby obejmują:

  • Ochronę praw i interesów członków Izby;

  • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania;

  • Działania promocyjne dla firm członkowskich;

  • Działalność informacyjna w zakresie ustaw związanych z branżą węglową itp.

  • Badania rynku i analizy rynkowe;

  • Współpracę z producentami (cykliczne spotkania z najważniejszymi producentami na rynku);

  • Kontakt ze środowiskiem, umożliwiający odnalezienie potencjalnych partnerów biznesowych oraz wymianę informacji: Walne Zgromadzenia Członków IGSPW, imprezy o wymiarze integracyjnym;

  • Szkolenia branżowe dla właścicieli oraz pracowników firm członkowskich;

www.polski-wegiel.pl