Szukaj

Łukasz Janiga


Partner zarządzający i współzałożyciel Legal Link. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania min. sektora energetyczno-surowcowego, chemicznego oraz motoryzacyjnego. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym, w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług. Jego kluczową rolą jest wspieranie klientów w procesie zarządzania ryzykiem regulacyjnym.

Specjalista w dziedzinie akcyzy, podatku VAT, SENT i monitorowania jakości paliwa. Umiejętnie łącząc swoje zainteresowania z rozwojem zawodowym chętnie angażuje się w projekty z dziedziny nowych technologii w prawie i podatkach.

Posiada ponad 12 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym Deloitte, EY i PwC. Odpowiadał za obsługę prawno-podatkową oraz doradztwo regulacyjne na rzecz kluczowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wielu międzynarodowych grup kapitałowych inwestujących w Polsce. Odpowiedzialny za wiele zakończonych sukcesem projektów regulacyjnych, w trakcie których wspierał Klientów w procesie tworzenia lub zmiany prawa, m.in. ich podczas konsultacji społecznych oraz prac parlamentarnych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Deloitte Leadership Development Program. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach. Od 2004 roku nieustannie zaangażowany w promowanie i rozpowszechnianie prawa podatkowego wśród studentów prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Twórca Sekcji Prawa Podatkowego w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.