Szukaj

Łukasz Krawczyk

Łukasz Krawczyk jest radcą prawnym i ekspertem z zakresu prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć (M&A), strategicznego planowania oraz reorganizacji struktur korporacyjnych (m.in. przekształceń, połączeń i podziałów spółek), w tym także w zakresie przeglądów typu due diligence i audytów compliance.

Zakres specjalizacji Łukasza obejmuje także prawo cywilne i handlowe (w szczególności w zakresie analizy, projektowania, negocjowania i zabezpieczania wykonania umów handlowych, w tym także o aspekcie międzynarodowym), doradztwo i planowanie sukcesyjne dla przedsiębiorców (w tym także dla firm rodzinnych), jak również strategiczne projekty negocjacyjne.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym dużych spółek handlowych, międzynarodowych grup kapitałowych oraz podmiotów publicznych. Jest autorem szeregu publikacji prasowych o tematyce prawnej oraz uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji, szkoleń oraz paneli dyskusyjnych. 

W swojej pracy biegle posługuje się językiem angielskim.