Szukaj

Natalia Duszkiewicz

Natalia Duszkiewicz jest ekspertką z zakresu podatku VAT, posiadającą blisko 10-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego.

Współpracując z jedną z największych spółek doradztwa podatkowego w Polsce realizowała projekty dla polskich i zagranicznych grup kapitałowych z branż: lotniczej, chemicznej, motoryzacyjnej, transportowej, energetycznej, produkcji przemysłowej oraz z podmiotami z sektora finansów publicznych. Od początku swojej kariery specjalizuje się w zakresie podatku VAT i posiada bogate doświadczenie w realizacji pełnej skali usług z nim związanych. Ponadto Natalia zdobyła również doświadczenie jako wewnętrzny doradca podatkowy w międzynarodowej grupie z branży energetycznej.

Projekty prowadzone przez Natalię obejmują w szczególności: opracowywanie i wdrażanie efektywnych biznesowo i bezpiecznych podatkowo struktur transakcyjnych, analizy obszarów ryzyka w zakresie podatku VAT, wsparcie dla klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych. Natalia prowadzi też szkolenia i warsztaty dla działów finansowo-księgowych klientów.

Natalia ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada zarówno uprawnienia radcy prawnego jak i doradcy podatkowego, świadczy usługi doradztwa podatkowego w języku polskim i angielskim.