Wspieramy firmy w pokonywaniu wyzwań regulacyjnych

Razem z nami znajdź lepsze rozwiązania dla swojego biznesu

hero connection law and bussines tax legal advisory.pngsprawdź nasze usługi
hero connection law and bussines tax legal advisory.png

Zaufali nam

unimot.png
brembo.png
bp.png
canpack.png
sma.png
weglokoks.png
pge.png
castrol.png
Aldi_Nord_201x_logo.svg.png
logo-2.png

Zaufali nam

unimot.png
brembo.png
bp.png
canpack.png
sma.png
weglokoks.png
pge.png
castrol.png
Aldi_Nord_201x_logo.svg.png
logo-2.png

Pozwól, że zajmiemy się Twoim problemem

W wymagającym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym jesteśmy Twoim przewodnikiem i zaufanym doradcą. Oczekujesz praktycznych i skutecznych rozwiązań? Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc. 

Trade Compliance - nie tylko obowiązek

Trade Compliance coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w obliczu zwiększającej się ingerencji regulacji prawnych w handel krajowy i zagraniczny. To już nie tylko przestrzeganie przepisów celnych, akcyzowych czy planowanie łańcuchów dostaw, ale również zarządzanie ryzykiem związanym z tranzytem, eksportem, importem czy projektowanie efektywnego łańcucha dostaw. Zapewniając zgodność z regulacjami, nie tylko unikniesz kosztownych kar i innych negatywnych konsekwencji, ale jednocześnie możesz zyskać znaczną przewagę konkurencyjną otwierając sobie dostęp do nowych rynków.
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.

Podatki pod kontrolą

Doradztwo podatkowe jest istotnym elementem wpływającym na strategie biznesowe firm różnej wielkości. Nasze wsparcie znacznie wykracza poza tradycyjny jego zakresprzy bieżących rozliczeniach podatkowych. Regularnie analizujemy Twoją sytuację podatkową, zapewniając jej zgodność z aktualnie obowiązującymi regulacjami oraz identyfikując obszary, w których można zredukować obciążenia podatkowe a w przypadku wykrycia potencjalnego ryzyka - wdrożyć na czas odpowiednie środki zaradcze.  
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.

Twój prawny kompas w świecie biznesu

W obecnych czasach dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw niezbędne jest doradztwo prawne. Nasze wsparcie to coś więcej niż tylko usługi prawnicze - to strategiczne wsparcie na każdym etapie działalności Twojej firmy. Od negocjacji kontraktów, poprzez złożone spory sądowe, po zaawansowane doradztwo w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych - jesteśmy tu, aby zapewnić Twojej firmie pełne wsparcie w realizacji jej celów biznesowych. Działaj pewnie, wiedząc, że masz za sobą zespół ekspertów gotowych stawić czoła każdemu wyzwaniu prawnemu.
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.

Fundament odpowiedzialnego biznesu

Nasze wsparcie pomaga w utrzymaniu zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, co jest kluczowe dla dbających o swoje bezpieczeństwo i reputację firm. Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych programów zgodności, zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu, że wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Compliance to nie tylko przestrzeganie przepisów i regulacji, ale również budowanie odpowiedniej kultury w organizacji. Dzięki naszemu wsparciu możesz skupić się na rozwoju, mając pewność, że Twoja organizacja skutecznie i efektywnie zarządza swoimi obowiązkami oraz ryzykiem.
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.

Twój przewodnik w gąszczu przepisów

W świecie, gdzie regulacje zmieniają się w zawrotnym tempie, nasze doradztwo regulacyjne daje Ci pewność i spokój. Pomagamy firmom w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem związanym z nowymi przepisami oraz w zapewnieniu zgodności z regulacjami branżowymi. Przygotowujemy założenia i uwagi do projektów aktów prawnych, reprezentujemy klientów w komisjach sejmowych i senackich, a także w toku konsultacji społecznych, co przekłada się na nasze unikatowe doświadczenie w procesie tworzenia prawa. Co więcej, monitorujemy i analizujemy zmiany prawne zanim zaczną obowiązywać, abyś wiedział na co należy się przygotować. Oferujemy także kompleksowe wsparcie w ocenie zgodności z nowymi przepisami, wdrażaniu strategii zarządzania ryzykiem oraz projektowaniu rozwiązań wdrażających nawet najbardziej złożone regulacje.
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.

Twoja finansowa perspektywa rozwoju

Niezależnie od wielkości firmy, doradztwo finansowe stanowi kluczowy element zarządzania jej finansami. Dzięki dogłębnej analizie rynkowej i nowoczesnym strategiom finansowym, pomagamy w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych oraz efektywnym zarządzaniu źródłami finansowania. Z nami planujesz i realizujesz cele finansowe swojej firmy i zyskujesz pewność, że Twoje decyzje są oparte na solidnych analizach i najlepszych praktykach rynkowych. Pomagamy w modelowaniu finansowym i rzetelnym szacowaniu Wybierz partnera, który zrozumie Twoje potrzeby i wesprze Cię na każdym kroku drogi do sukcesu.
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.

Klucz do innowacyjnego i odpowiedzialnego biznesu

Zrównoważony rozwój to nieodłączny element nowoczesnego biznesu. Nasze doradztwo w obszarze ESG pomaga firmom wyznaczać kierunki zrównoważonego rozwoju, integrując zasady ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego w ich codzienne działania. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, Twoja firma może osiągnąć trwałe rezultaty, zyskać zaufanie interesariuszy oraz poprawić swój wizerunek na rynku. Stawiamy na innowacyjne rozwiązania, które wspierają długoterminowy sukces i tworzą wartość dla przyszłych pokoleń. Wspieramy Cię w każdej fazie, od oceny ryzyka, przez wdrażanie inicjatyw, po raportowanie wyników. 
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.
akcyza

Akcyza

Pomagamy Ci zrozumieć i poruszać się w labiryncie regulacji akcyzowych oraz wspieramy w identyfikacji obowiązków akcyzowych, w tym w rejestracji w CRPA i PUESC, przygotowywaniu deklaracji i innych dokumentów, uzyskiwaniu zezwoleń akcyzowych czy reprezentowaniu przed organami podatkowymi.
direct_taxes.svg

Podatki pośrednie

Przeprowadzamy szczegółową analizę obowiązków związanych z podatkami pośrednimi, takimi jak VAT, akcyza czy cło i wspieramy przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu tymi zobowiązaniami.
HR_desk.svg

HR Desk

Pomagamy dużym pracodawcom w zarządzaniu procesami HR, zapewniając ich zgodność z przepisami prawa pracy, doradzamy w zakresie tworzenia polityk i procedur HR a także wspieramy w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.
system_audit.svg

Audyt systemu zgodności

Przeprowadzimy szczegółową analizę procesów i procedur funkcjonujących w Twojej firmie wpływających na działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami i standardami.
diagnose.svg

Diagnozowanie potrzeb ESG

Przeprowadzamy szczegółową analizę Twojej firmy, aby zidentyfikować kluczowe obszary wymagające działań w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).
monitor.svg

Monitoring regulacyjny

Pomagamy w szybkim i efektywnym dostosowaniu się do nowych regulacji. Monitorujemy zmiany prawne i regulacyjne oraz informujemy o nadchodzących zmianach dając Ci czas na odpowiednie przygotowanie i adaptację.
account.svg

Analiza i modelowanie finansowe

Przeprowadzamy analizy finansowe, identyfikując kluczowe wskaźniki finansowe oraz obszary wymagające poprawy oraz opracowujemy modele finansowe, które pomagają w prognozowaniu przyszłych wyników finansowych i podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
Name=package, Size=XXL.svg

Cło

Doradzamy w zakresie zgodności z przepisami celnymi, pomagamy w przygotowaniu i weryfikacji dokumentacji celnej, a w przypadku sporów celnych – wspieramy reprezentacją przed organami celnymi.
indirect_taxes.svg

Podatki bezpośrednie

Oferujemy klientom korporacyjnym doradztwo w zakresie zarówno strategicznego planowania podatkowego, analizy ryzyk i możliwych nieprawidłowości w podatkach bezpośrednich, kalkulacji podatku bieżącego i odroczonego.
Name=company, Size=XXL.svg

Prawo korporacyjne

Świadczymy usługi prawne związane z bieżącą działalnością spółek, w tym przygotowanie dokumentów korporacyjnych czy tworzenie lub reorganizacja struktur korporacyjnych.
maping.svg

Mapowanie procesów i ryzyka

Zidentyfikujemy i przeanalizujemy kluczowe procesy w Twojej firmie, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć i zarządzać potencjalnymi ryzykami w tych obszarach.
report.svg

Raportowanie ESG

Wspieramy w przygotowywaniu raportów, które transparentnie prezentują działania Twojej firmy a przy tym spełniają wymagania regulacyjne i oczekiwania interesariuszy.
Name=analyse, Size=XXL.svg

Analiza ryzyka i ocena skutków

Przeprowadzamy szczegółową analizę nowych i istniejących regulacji oraz procesów biznesowych, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka dla Twojej działalności i ocenić a następnie zminimalizować ich potencjalny wpływ na finanse, transakcje czy reputację firmy.
Name=invoice, Size=XXL.svg

Finansowanie

Doradzamy w zakresie źródeł finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji, pomagając firmom w reorganizacji ich struktury kapitałowej oraz zarządzaniu zadłużeniem. Wspieramy w procesie pozyskiwania finansowania - od analizy dostępnych źródeł kapitału po przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jego uzyskania.
Name=attention, Size=XXL.svg

Sankcje

Regularnie monitorujemy zmiany w krajowych i międzynarodowych przepisach sankcyjnych, aby zapewnić, że Twoja firma działa zgodnie z aktualnymi wymogami i na czas wdrożyć odpowiednie procedury zarządzania ryzykiem.
reductions.svg

Ulgi i zwolnienia

Opracowujemy strategie podnoszenia efektywności podatkowej poprzez identyfikację przysługujących Ci ulg podatkowych, takich jak B+R, Polska Strefa Inwestycji, 50% koszty uzyskania przychodu i zwolnień akcyzowych oraz wsparamy Cię w procesie ich zastosowania.
Name=declare, Size=XXL.svg

Umowy

Nie tylko pomagamy w sporządzaniu umów, ale także analizujemy je i weryfikujemy pod kątem możliwych ryzyk prawnych i finansowych - tak aby zabezpieczyć Twoje interesy i osiągnąć korzystne warunki współpracy.
update.svg

Aktualizacja i uzupełnianie systemów zgodności

Ocenimy obecnie wdrożone w Twojej firmie systemy zgodności, zidentyfikujemy potencjalne luki i pomożemy wprowadzić niezbędne aktualizacje i usprawnienia, które pozwolą na zapewnienie ich zgodności z aktualnymi przepisami i standardami. 
strategy.svg

Strategia ESG

Doradzamy, jak zintegrować zasady ESG w codziennej działalności firmy, aby osiągnąć lepsze wyniki finansowe i operacyjne.
support.svg

Wsparcie w procesie regulacyjnym

Wspieramy uczestnictwo w dyskusjach nad nowymi przepisami oraz zapewniamy reprezentację interesów Twojej firmy w kontaktach z organami regulacyjnymi czy w komisjach sejmowych lub senackich.
merges.svg

Połączenia, przejęcia i przekształcenia

Przeprowadzamy analizy skutków finansowych planowanych połączeń, przejęć i przekształceń, przeprowadzając finansowe Due Diligence, a po przeprowadzeniu połączeń lub przejęć, wspieramy w harmonizacji procesów finansowych oraz zarządzaniu zmianami.
Name=delivery truck 2, Size=XXL.svg

SENT

Pomagamy w zarządzaniu procesami związanymi z systemem SENT - od wsparcia w przygotowywaniu i przesyłaniu zgłoszeń, przez monitorowanie transportów po doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka naruszenia przepisów SENT.
Name=transfer, Size=XXL.svg

Ceny transferowe

Pomagamy firmom w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych oraz raportowania TPR i CbC – to wszystko możemy zrobić za Ciebie! Przeprowadzamy również analizy rozliczeń wewnątrzgrupowych, aby określić, czy transakcje są zgodne z zasadą ceny rynkowej.
invest.svg

Inwestycje i rozwój

Pomagamy w planowaniu i realizacji Twoich inwestycji oraz działań rozwojowych. Od projektów typu Greenfield lub Brownfield, przez rozbudowę istniejących linii technologicznych aż po uruchamianie nowych produktów i usług – stworzymy ramy prawne do realizacji Twoich celów biznesowych.
management-system.svg

Compliance Management System

Zaprojektujemy i pomożemy Ci wdrożyć oraz monitorować kompleksowy system zarządzania zgodnością, który zapewni, że wszystkie operacje i procesy wewnątrz Twojej organizacji będą zgodne z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi politykami Twojej firmy.
audit-revision.svg

Audyt raportów ESG

Analizujemy raporty ESG pod kątem kompletności i dokładności danych. Wskazujemy obszary wymagające poprawy w raportach ESG i doradzamy, jak zwiększyć efektywność działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
risk_management.svg

Zarządzanie ryzykiem

Wdrażamy szyte na miarę rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem regulacyjnym, które obejmują zarówno działania zapobiegawcze, mające na celu minimalizację ryzyka przed jego wystąpieniem, jak i plany reakcji na wypadek, gdyby ryzyko się zmaterializowało.
Name=chart, Size=XXL.svg

Audyty procesów

Przeprowadzamy audyty procedur kontrolnych i sprawdzamy zgodność procesów finansowych z obowiązującymi przepisami oraz standardami rachunkowości, dzięki czemu możemy zidentyfikować słabe punkty oraz zaproponować Ci rozwiązania zwiększające efektywność i bezpieczeństwo operacyjne.
tags.svg

Klasyfikacja towarów

Pomagamy określić odpowiedni kod CN dla Twoich towarów, aby zapewnić zgodność z przepisami celnymi i akcyzowymi, a tym samym wskazać zakres Twoich obowiązków i uniknąć niepotrzebnych kontroli czy opłat. Analizujemy skład towarów i aktualnie obowiązujące przepisy, aby dokonać rzetelnej klasyfikacji oferowanych przez Twoją firmę towarów zgodnie z polskimi i międzynarodowymi systemami taryfowymi.
WHT.svg

WHT

Doradzamy w zakresie obowiązków związanych z poborem podatku u źródła - od analizy możliwości korzystania ze zwolnień i obniżek WHT po przygotowanie dokumentacji i wdrożenie procedur związanych z jego poborem i rozliczaniem.
merges.svg

Połączenia, przejęcia i przekształcenia

Doradzamy w procesach fuzji i przejęć czy innych przekształceniach strukturalnych firm, zapewniając im wsparcie na każdym etapie transakcji - od identyfikacji ryzyk związanych z planowanymi transakcjami (due diligence) i ich realizację, aż do pełnej integracji z nowymi strukturami.
procedures.svg

Polityki, procedury i instrukcje

Opracujemy i pomożemy Ci wdrożyć jasne oraz precyzyjne dokumenty, które zapewnią spójność i zgodność działań Twojej firmy z obowiązującymi przepisami, standardami branżowymi oraz dobrymi praktykami.
Name=outside-services, Size=XXL.svg

Outsourcing procesów ESG

Dzięki naszym usługom outsourcingowym zyskujesz dostęp do doświadczonych specjalistów, którzy zadbają o kompleksową realizację procesów ESG, od strategii po raportowanie i audyty.
implement_law.svg

Wdrażanie zmian w prawie

Pomagamy w dostosowaniu obowiązujących w Twojej firmie procesów i systemów do nowych wymogów prawnych, a także szkolimy Twoich pracowników dla zapewnienia zrozumienia i zgodności w działaniu.
Name=trend, Size=XXL.svg

Analiza ryzyka

Oferujemy monitoring i analizę ryzyk finansowych - w tym ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego oraz płynności, identyfikując potencjalne zagrożenia i minimalizując ich wpływ dla działalności Twojej firmy.
Name=logistics, Size=XXL.svg

Kontrola eksportu

Doradzamy w zakresie kontroli eksportu, w tym identyfikujemy towary podlegające ograniczeniom (takich jak produkty o podwójnym zastosowaniu) i przygotowujemy oraz weryfikujemy dla nich niezbędne zezwolenia i pozostałą dokumentację eksportową.
MDR.svg

MDR

Wspieramy w weryfikacji i bieżącym zarządzaniu obowiązkami raportowania zgodnie z przepisami MDR, w tym w analizie transakcji oraz przygotowaniu i składaniu raportów do odpowiednich organów podatkowych z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych.
real-estate.svg

Nieruchomości

Wspieramy prawnie naszych klientów w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w procesach takich jak najmem, sprzedaż i kupno. Wspieramy także inwestorów instytucjonalnych w procesie due diligence portfeli różnego rodzaju nieruchomości.
verification.svg

Weryfikacja kontrahentów i łańcuch dostaw

Dokonamy oceny Twoich partnerów biznesowych oraz dostawców, aby zapewnić zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy, korupcji czy sankcji, aby zminimalizować ryzyka związane z łańcuchem dostaw.
project_management.svg

Zarządzanie projektami prawnymi

Tworzymy kompleksowy plan, który obejmuje wszystkie etapy projektu, od wstępnej analizy (określenie celów projektu oraz harmonogramu działań) po jego finalizację, uwzględniając przy tym wszystkie istotne aspekty tj. prawne, regulacyjne i operacyjne, a przede wszystkim potrzeby Twojej organizacji, na każdym jej poziomie.
invest_projest.svg

Projekty inwestycyjne

Pomagamy w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, wspieramy firmy w pozyskiwaniu finansowania na projekty inwestycyjne, a także monitorujemy ich późniejszą realizację zgodnie z planem finansowym.
Name=energy, Size=XXL.svg

Prawo energetyczne

Doradzamy w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi obrotu paliwami płynnymi i stałymi, olejami oraz smarami, co obejmuje pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i koncesji, wsparcie w zakresie raportowania transakcji, przygotowanie i weryfikację dokumentacji związanej z ich obrotem.
audit.svg

Audyty i przeglądy podatkowe

Analizujemy zgodność działalności Twojej firmy z przepisami podatkowymi, identyfikujemy nieprawidłowości, szukamy oszczędności oraz przeprowadzamy przez działania korygujące bądź redukujące zidentyfikowane ryzyko.
unfair_competition.svg

Nieuczciwa konkurencja

Opracowujemy i wdrażamy strategie identyfikacji i przeciwdziałania praktykom nieuczciwej konkurencji. Doradzamy także, które podejmowane przez Ciebie działania mogą być za takową uznane, aby Twoja firma działała zgodnie z przepisami i etyką biznesową.
incidents.svg

Polityka zgłaszania i rozwiązywania incydentów

Opracujemy i pomożemy Ci wdrożyć skuteczne procedury zgłaszania, analizowania i rozwiązywania incydentów, co pozwoli zapewnić szybkie i odpowiednie reakcje na nieprawidłowości oraz zminimalizuje ryzyko ich powtórzenia.
outsourcing.svg

Outsourcing projektów

Oferujemy usługi outsourcingu księgowo-finansowego, zapewniając precyzyjne i zgodne z przepisami prowadzenie ksiąg rachunkowych i raportowanie finansowe. Dzięki naszym specjalistom, możesz skupić się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie mając pewność, że sprawozdania finansowe Twojej firmy są sporządzone w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami.
Name=document yes, Size=XXL.svg

Normy jakości

Doradzamy w zakresie norm jakości dla paliw płynnych i stałych, aby zapewnić zgodność z wymogami określonymi w przepisach oraz pomagamy w toku kontroli.
merges.svg

Połączenia, przejęcia i przekształcenia

Analizujemy skutki podatkowe transakcji, doradzamy w zakresie jej struktury oraz pomagamy w identyfikacji możliwych ryzyk. Od Due Diligence przez zamknięcie transakcji do obsługi post transakcyjnej – jesteśmy z Tobą na każdym etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Name=energy, Size=XXL.svg

Prawo energetyczne

Doradzamy w zakresie projektów energetycznych, w szczególności inwestycji w odnawialne źródła energii od koncepcji do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i koncesji.
Name=certificate, Size=XXL.svg

Certyfikacja produktów i usług

Wesprzemy Twoją firmę w procesach certyfikacji, które potwierdzą zgodność oferowanych przez Ciebie produktów i usług z odpowiednimi normami, przepisami oraz wymaganiami rynkowymi, co zwiększy ich wiarygodność i konkurencyjność.
inferim.svg

Interin CFO

W okresach przejściowych lub kryzysowych dla firmy, nasz Interim CFO dba o bieżące zarządzanie płynnością finansową, monitorując przepływy pieniężne oraz podejmując działania mające na celu utrzymanie stabilności finansowej firmy.
export-control.svg

Podatki i opłaty produktowe

Pomagamy wdrożyć strategie związane z opłatami SUP (Single-Use Plastics) oraz innych opłat środowiskowych czy recyklingowych, tak aby nie tylko spełnić wymogi prawne, ale i zmniejszyć wpływ działalności Twojej firmy na środowisko.
Name=control, Size=XXL.svg

Kontrole i spory podatkowe

Wspieramy w trakcie kontroli podatkowych, pomagając w przygotowaniu dokumentacji oraz w zakresie reprezentacji przed organami podatkowymi w ramach mediacji i negocjacjach z organami podatkowymi, dążąc do ugodowego rozwiązania sporów podatkowych.
Name=legal, Size=XXL.svg

Postępowania i spory

Wspieramy w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych. Od oceny celowości wchodzenia w spór do reprezentacji na każdym jego etapie – angażujemy się w pełni abyś zyskał jak najwięcej.
signalist.svg

Ochrona sygnalistów

Opracujemy i pomożemy Ci we wdrożeniu zgodnych z obowiązującymi przepisami polityk oraz procedur, które zapewnią bezpieczne i poufne zgłaszanie nieprawidłowości przez pracowników.
product_safety.svg

Bezpieczeństwo produktów

Doradzamy w zakresie specyficznych dla danego kraju przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów - w szczególności skupiamy się na regulacjach dotyczących produktów mających kontakt z żywnością, takich jak lakiery, opakowania, naczynia i inne materiały.
cyfryzacja.svg

Cyfryzacja procesów podatkowych

Działając jako pośrednik między klientem a dostawcą oprogramowania, wspieramy wdrażanie systemów IT do obsługi procesów podatkowych, tak aby zapewnić optymalne rozwiązania i minimalizować ryzyka związane z cyfryzacją.
audit-revision.svg

Audyty i przeglądy prawne

Oceniamy zgodność działań i procedur firmy z przepisami prawa, identyfikujemy możliwe ryzyka i proponujemy w jaki sposób można ich uniknąć.
Name=shield, Size=XXL.svg

Ochrona danych osobowych

Opracujemy i pomożemy Ci we wdrożeniu polityk, procedur oraz środków technicznych, które pozwolą na zapewnienie zgodności działań Twojej firmy z przepisami o ochronie danych osobowych, zminimalizują ryzyko naruszeń oraz pozwolą zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych Twoich klientów i pracowników.

Sprawdź nasze szkolenia

Rozwijaj wiedzę swojego zespołu i razem przygotujmy go na radzenie sobie ze zmieniającymi się regulacjami.

zobacz wszystkie
automotive.webp

Obsługa Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w zakresie podatku akcyzowego

Zastanawiasz się, jak poprawnie wypełniać deklaracje akcyzowe na platformie PUESC? Poznaj wszystkie funkcjonalności platformy PUESC i naucz się skutecznie realizować obowiązki akcyzowe za jej pośrednictwem.

więcej
akcyza

Akcyza w branży produkcyjnej – opodatkowanie olejów i preparatów smarowych

Poznaj szczegółowe wymagania dotyczące opodatkowania wyrobów energetycznych i sprawnie zarządzaj akcyzą w swojej firmie.

więcej
automotive.webp

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii a obowiązki akcyzowe

Poznaj najnowsze przepisy i dowiedz się, jak prawidłowo rejestrować i deklarować produkcję energii z OZE, aby uniknąć kar akcyzowych.

więcej

Ceny transferowe 2024 – zweryfikujmy obowiązki

Zaktualizuj swoją wiedzę na temat cen transferowych i dowiedz się, jak spełniać najnowsze wymagania dokumentacyjne.

więcej

Ceny transferowe 2024 – zweryfikujmy obowiązki

Ceny transferowe 2024 – zweryfikujmy obowiązki

Zaktualizuj swoją wiedzę na temat cen transferowych i dowiedz się, jak spełniać najnowsze wymagania dokumentacyjne.

więcej
automotive.webpautomotive.webp

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii a obowiązki akcyzowe

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii a obowiązki akcyzowe

Poznaj najnowsze przepisy i dowiedz się, jak prawidłowo rejestrować i deklarować produkcję energii z OZE, aby uniknąć kar akcyzowych.

więcej
akcyzaakcyza

Akcyza w branży produkcyjnej – opodatkowanie olejów i preparatów smarowych

Akcyza w branży produkcyjnej – opodatkowanie olejów i preparatów smarowych

Poznaj szczegółowe wymagania dotyczące opodatkowania wyrobów energetycznych i sprawnie zarządzaj akcyzą w swojej firmie.

więcej
automotive.webpautomotive.webp

Obsługa Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w zakresie podatku akcyzowego

Obsługa Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w zakresie podatku akcyzowego

Zastanawiasz się, jak poprawnie wypełniać deklaracje akcyzowe na platformie PUESC? Poznaj wszystkie funkcjonalności platformy PUESC i naucz się skutecznie realizować obowiązki akcyzowe za jej pośrednictwem.

więcej

Nasze supermoce

- Twój klucz do sukcesu

Odkryj, jak nasze unikalne zdolności przekształcić pojawiające się na Twojej drodze wyzwania w biznesowe możliwości.

company's services and strengths that helps with managing business

Ekspercka wiedza pod ręką

darmowe materiały do pobrania
pokaż wszystkie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Deklaracja AKC-KZ krok po kroku

ebook
Dowiedz się, jak prawidłowo wypełniać deklarację AKC-KZ, aby spełniać najnowsze wymogi podatkowe i uniknąć kar.
pobierz ebook
Dziękujemy za zapisanie się do newsletera Legal Link
materiał został wysłany na podany przez Ciebie adres email
pobierz materiał
Uzupełni oznaczone pola

Sprzedaż węgla w Polsce

ebook
Co muszę wiedzieć, by sprzedawać w Polsce węgiel zgodnie z prawem?
pobierz ebook
Dziękujemy za zapisanie się do newsletera Legal Link
materiał został wysłany na podany przez Ciebie adres email
pobierz materiał
Uzupełni oznaczone pola

Ceny transferowe za 2024 rok

ebook
Dowiedz się, do jakich transakcji sporządzić dokumentację cen transferowych w 2024 r. i jakie ryzyka ciążą na podatnikach.
pobierz ebook
Dziękujemy za zapisanie się do newsletera Legal Link
materiał został wysłany na podany przez Ciebie adres email
pobierz materiał
Uzupełni oznaczone pola

Twój Partner w Biznesie

Nasza pasja to pomaganie w pokonywaniu trudności związanych ze zmiennym otoczeniem regulacyjnym i wspieranie Twojej firmy w tworzeniu bezpiecznego środowiska dla rozwoju biznesu.

poznaj nasz zespół
o_legal_link.png

Kim jesteśmy?

W Legal Link dostarczamy szeroki zakresu usług doradczych dla firm.  Wspieramy biznes tak, aby mógł działać w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawnymi. Dzięki temu budujemy trwałe relacje oparte na zaufaniu oraz najwyższą jakość proponowanych rozwiązań. 

700+

klientów biznesowych

1800+

zrealizowanych projeków i zleceń

2000+

uczestników szkoleń

Czym się zajmujemy?

Specjalizujemy się w doradztwie dla firm, obejmującym zarówno aspekty prawne, podatkowe jak i finansowe. Jesteśmy po to, aby pomóc Twojej firmie rosnąć i bezpiecznie rozwijać w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu i regulacji. 

profil_legal_link.png

Jakość wynika z doświadczenia

produkcja_przemyslowa.png

Produkcja przemysłowa

W dynamicznie zmieniającym się świecie produkcji przemysłowej, oferujemy kompleksowe doradztwo, które pomaga firmom sprostać wyzwaniom związanym z rosnącymi kosztami, regulacjami środowiskowymi i koniecznością ciągłych innowacji. Dzięki naszym usługom z zakresu doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego, pomagamy przedsiębiorstwom minimalizować ryzyko i maksymalizować efektywność operacyjną.  
Produkcja przemysłowa
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.
energetyka.png

Energia elektryczna i OZE

Branża energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE) odgrywa kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej i realizacji ambitnych celów klimatycznych. Skala zmian wymaga jednak szybkiej adaptacji do nowych technologii oraz regulacji wspólnotowych i krajowych. Nasze doradztwo w zakresie energetyki skupia się na wsparciu firm w procesach inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze, a także dostosowaniu istniejących instalacji do nowych paliw lub źródeł energii. Ponadto wspieramy klientów w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym oraz bieżącej obsłudze istniejących aktywów wytwórczych.
Energia elektryczna i OZE
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.
surowce_naturalne.webp

Paliwa i surowce naturalne

W branży paliw i surowców naturalnych stajesz przed wyzwaniami takimi jak zmienność rynków, globalne regulacje i rosnąca presja na zrównoważony rozwój. Nasze doradztwo podatkowe, regulacyjne i finansowe pomoże Ci skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z obrotem paliwami płynnymi i stałymi, olejami oraz smarami. Zajmiemy się przygotowaniem kontraktów na dostawy towarów, transport morski, kolejowy i drogowy. Pomożemy dokonać klasyfikacji wyrobów, zweryfikować kontrahentów, wdrożyć obsługę SENT i EMCS a także uzyskać niezbędne pozwolenia i koncesje. Nasze usługi pozwalają Ci skupić się na kluczowych aspektach biznesu, wiedząc, że wszystkie procesy są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami jakości. 
Paliwa i surowce naturalne
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.
handel_dystrybucja.png

Logistyka, handel i dystrybucja

Branża logistyki, handlu i dystrybucji jest niezwykle dynamiczna, z ciągle zmieniającymi się preferencjami konsumentów, globalizacją rynków, zakłóceniami w łańcuchach dostaw i rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi. Twoja firma może liczyć na nasze wsparcie w optymalizacji procesów operacyjnych, zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu zgodności z regulacjami. Przeprowadzimy audyty Twoich procesów, doradzimy w zakresie podatków pośrednich i ceł oraz pomożemy zarządzać rydzykami prawnymi. Nasze wsparcie skupia się na optymalizacji łańcucha dostaw, zarządzaniu ryzykiem operacyjnym oraz zgodnością z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi. 
Logistyka, handel i dystrybucja
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.
automotive.png

Motoryzacja

Branża motoryzacyjna jest kluczowa dla polskiej gospodarki, napędzając innowacje technologiczne i zatrudnienie. Skala zmian w tej branży wymaga szybkiej adaptacji do nowych regulacji dotyczących emisji, bezpieczeństwa oraz technologii pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Nasze doradztwo w zakresie motoryzacji skupia się na wsparciu firm w inwestycjach oraz procesach rozwoju nowych produktów. Ponadto wspieramy klientów w optymalizacji łańcucha dostaw, wdrażaniu ulg i preferencji podatkowych oraz zarządzaniu zgodnością z regulacjami poprzez bieżącą obsługę prawną i podatkową. 
Motoryzacja
This component will only work on the published/exported site. Full documentation in Finsweet's Attributes docs.

Twoi partnerzy w rozwoju

Anna Layer-Janiga

partner, radca prawny

linkedin-icon
Prawo umów
Prawo korporacyjne
Compliance
M&A
ESG
20
+ lat doświadczenia

Ekspert w zakresie prawa handlowego i prawa umów, prawa korporacyjnego oraz compliance. Posiada certyfikację jako Approved Compliance Officer (ACO), Approved AML Compliance Officer (AMLCO) Approved Whistleblowing Officer (AWBO) oraz Approved E/S/G Officer (AESGO). Anna odpowiada za bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, uwzględniając prawo handlowe, korporacyjne oraz prawo pracy. Doradza w skomplikowanych kwestiach prawnych na wielu poziomach organizacji, w tym kierownictwu najwyższego szczebla.  

Anna stale wspiera rozwój biznesu klientów poprzez dostarczanie praktycznych i efektywnych rozwiązań prawnych, które pomagają osiągać ich cele biznesowe. Zajmuje się wdrażaniem i stosowaniem compliance, a także rozwiązywaniem codziennych problemów, często zapobiegając ich powstawaniu. Ponadto wdraża, szkoli i monitoruje przestrzeganie RODO, jak również tworzy i implementuje programy zgodności oraz procedury audytu wewnętrznego. Udziela bieżących porad prawnych dla działów kadr, zakupu, sprzedaży i marketingu, wspierając zarówno codzienne operacje, jak i długoterminowe strategie. 

Joanna Brylowska

partner, doradca podatkowy

linkedin-icon
Akcyza
VAT
CBAM
SENT
Prawo energetyczne
14
+ lat doświadczenia

Joanna specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach z zakresu podatku akcyzowego, VAT oraz szeroko rozumianych regulacjach związanych z przywozem towarów – w tym: CBAM, SENT i Prawie energetycznym. Na co dzień zajmuje się obsługą podmiotów z szeroko rozumianej branży energetycznej oraz różnych gałęzi produkcji – w tym branży motoryzacyjnej, dbając o zgodność z obowiązującymi przepisami i efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym.    

Jej największym sukcesem jest każdy klient, który dzięki jej wsparciu uniknął dotkliwych kar, sankcji czy uciążliwych postępowań. W swoich działaniach stawia na kompleksowe podejście do problemów i umiejętność przewidywania potrzeb klientów - dzięki temu buduje z nimi długotrwałe i oparte na zaufaniu relacje. Obok wsparcia podatkowego zarówno na rzecz dużych przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa, międzynarodowych grup kapitałowych jak i mniejszych podmiotów gospodarczych, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, wspierając ich w przygotowaniu się do zmian regulacyjnych – od początkowego stadium postępowania aż do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia. 

Łukasz Janiga

partner zarządzający

linkedin-icon
Doradztwo regulacyjne
Trade Compliance
17
+ lat doświadczenia

Partner zarządzający i współzałożyciel Legal Link. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania min. produkcji przemysłowej oraz sektora paliwowego, energetycznego i surowcowego. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym oraz zarządzaniu zgodnością w krajowym i międzynarodowym obrocie towarowym. Jego kluczową rolą jest kierowanie złożonymi projektami doradczymi oraz rozwijanie nowych usług i rozwiązań dla klientów Legal Link. 

Kierując misją Legal Link, Łukasz koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług doradztwa podatkowego i prawnego, z silnym naciskiem na regulacje specyficzne dla obrotu towarowego i zarządzanie ryzykiem regulacyjnym. Z powodzeniem realizuje projekty z zakresu podatków, prawa oraz doradztwa finansowego, wspierając klientów w nawigowaniu przez zmieniające się regulacje i wymagania prawne. Uczestniczy również w licznych projektach regulacyjnych, wspierając klientów w procesie legislacyjnym, m.in. podczas konsultacji społecznych lub prac parlamentarnych. 

Konrad Pajor

partner & CFO - Financial advisory 

linkedin-icon
Planowanie
Budżetowanie
Controlling
Zarządzanie płynnością
Doradztwo finansowe
24
+ lat doświadczenia

Partner i CFO specjalizujący się w „corporate finance”. Swoje kompetencje zdobywał zarówno w kraju, jak i za granicą, zarządzając zespołami średniej wielkości i angażując się w różne obszary działalności organizacji. Jego doświadczenie obejmuje także realizację projektów inwestycyjnych wraz z organizacją ich finansowania oraz nadzór nad transakcjami M&A.  

Ukierunkowuje swoje działania na konsekwencję w realizacji założonych celów i precyzyjność proponowanych rozwiązań, co pozwala mu skutecznie wspierać rozwój organizacji, z którymi pracuje. Jego doświadczenie obejmuje planowanie, controlling, treasury, transakcje zabezpieczające, M&A, zarządzanie płynnością oraz feasibility studies. Konrad posiada również doświadczenie w organizacji finansowania inwestycji, nadzorze korporacyjnym oraz wdrażaniu systemów ERP – wdrożył zintegrowany system ERP u jednego z dużych producentów opakowań aluminiowych, gdzie odpowiadał za wdrożenie modułu finansowego, skarbowego oraz kontrolingowego.

Radosław Ozimek

project manager

linkedin-icon
Ceny transferowe
CIT
Paliwa stałe
PIT / ZUS
Zatory płatnicze
6
+ lat doświadczenia

Na co dzień Radosław zajmuje się obsługą podatkową dużych firm – głównie w obszarze cen transferowych oraz CIT. Specjalizuje się w zakresie prawnych i podatkowych aspektów obrotu paliwami stałymi. Regularnie prowadzi także projekty związane z przygotowaniem i wdrażaniem procedur zgodności oraz polityk i instrukcji, co pozwala firmom skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym i przestrzegać obowiązujących regulacji.  

W swojej pracy stawia na precyzyjność, jasność przekazu informacji i umiejętność dostosowywania się do zmieniających się przepisów. Sporządził wiele dokumentacji i analiz cen transferowych, wycen wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadził liczne przeglądy podatkowe. Wspiera duże przedsiębiorstwa w przygotowywaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej i zarządzaniu zatorami płatniczymi. Nieustannie rozwija swoje kompetencje, uczestnicząc w wielu projektach doradczych dla branży paliw stałych oraz konferencjach branżowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzieli, prowadząc warsztaty oraz szkolenia. 

Katarzyna Okońska

of counsel, radca prawny

linkedin-icon
Prawo pracy
Ochrona danych osobowych
Mediacje
Prawo autorskie
Własność intelektualna
20
+ lat doświadczenia

Radca prawny i mediator, który na co dzień zajmuję się wspieraniem sektora HR, doradzaniem w bieżących sprawach, organizacją struktur oraz rozwiązywaniem skomplikowanych przypadków z zakresu prawa pracy. Reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych i mediacjach oraz wspiera ich w przygotowaniu się do zmian regulacyjnych.  

Katarzyna zdobywała doświadczenie jako prawnik procesowy, wewnętrzny (in house) oraz konsultant zewnętrzny (of-counsel). Dba o zgodność działań swoich klientów z obowiązującymi przepisami i efektywne zarządzanie ryzykiem prawnym oraz pomaga im w kontaktach ze związkami zawodowymi. W pracy stara się budować zaufanie i wspierać strony w osiąganiu porozumienia. Wierzy, że rozmowa może przynieść pozytywne zmiany i czyni cuda, dlatego też angażuje się w koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów pracowniczych, prowadząc mediacje z udziałem pracodawców i pracowników. 

Ewa Flor

of counsel, doradca podatkowy

linkedin-icon
CIT
Ulgi podatkowe
Compliance
20
+ lat doświadczenia

Ewa jest Of Counsel specjalizującą się w CIT, ulgach podatkowych oraz compliance. Jako doradca podatkowy i biegły sądowy w zakresie podatków, koncentruje się na branży finansowej, nieruchomościach, IT oraz odnawialnych źródłach energii. Ma na swoim koncie liczne projekty w zakresie działań restrukturyzacyjnych, ulg podatkowych oraz rozliczeń w Polskich Strefach Inwestycyjnych.

Jej mocne strony to umiejętność efektywnego zarządzania projektami i doradztwo w skomplikowanych sprawach podatkowych. Zdobyła doświadczenie jako dyrektor departamentu podatków w jednym z największych polskich banków oraz menadżer w międzynarodowych firmach konsultingowych. W swojej pracy skupia się na dostarczaniu skutecznych i innowacyjnych rozwiązań podatkowych, które wspierają rozwój biznesu jej klientów nie tylko w płaszczyźnie doradztwa podatkowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, doradza w restrukturyzacjach, połączeniach i podziałach przedsiębiorstw oraz przeprowadza due diligence.

Newsletter